saltar al contingut principal
Cercar
URV

Canvi d'assignatures optatives a lliure elecció

 
Tràmits de la sol·licitud
Qui La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.
On A la secretaria del Centre/Campus on es realitzen els estudis.
Quan
  • En el moment de sol·licitar l'expedició del títol.
  • Quan es vol acreditar que es té superat el primer cicle d'uns estudis de 1r i 2n cicle.
  • Quan es trasllada l'expedient a un altre centre/universitat per continuar els estudis en el mateix ensenyament.
  • Quan es trasllada a un altre centre/universitat per iniciar uns estudis de nou.
Com

Presentant la documentació següent:

Cost La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.
Observacions

A la mateixa instància es podrà determinar el cicle a què es vol incorporar:

  • Les assignatures optatives que, d'acord amb el pla d'estudis, poden ser cursades tant en el primer com en el segon cicle.
  • Les assignatures/crèdits corresponents a crèdits de lliure elecció. Assignatures extracurriculars, els reconeixements de crèdits i les assignatures cursades en un altre ensenyament.

 
Resolució de la sol·licitud
Qui El/La cap de secretaria del Centre 
Quan

Sempre que sigui possible en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a més tard als 5 dies hàbils d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau. 

*En el compliment d'aquests terminis s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com
  • Es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada.
  • S'actualitzarà automàticament l'expedient de l'estudiant, si s'escau. 
Efectes econòmics

No n'hi ha.  

Observacions

Aquest traspàs en la tipologia de les assignatures tindrà caràcter irreversible.