saltar al contingut principal
Cercar
URV

Períodes establerts per a la sol·licitud del trasllat d'expedient

CURS 2017-18

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Ensenyament Tipologia del trasllat Fases Períodes
 
Psicologia

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

No procedeix --

Trasllat

Període únic

del 2 al 31 de maig

Pedagogia

Canvi de Campus       

No procedeix --

Canvi de PFG

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)
Educació Social

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)
Educació Primària

Canvi de Campus

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)

Canvi de PFG

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)
Educació Infantil

Canvi de Campus

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)

Canvi de PFG

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)
Doble grau d'Educació
Infantil i Educació Primària

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

No procedeix --

Trasllat

Període únic del 2 al 31 de maig

FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA

Ensenyament Tipologia del trasllat Fases Períodes
Administració i Direcció d'Empreses

Canvi de Campus

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)

Canvi de PFG

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)
Finances i Comptabilitat

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)
Economia

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)
Doble grau d'Administració i
Direcció d'Empreses i Dret

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

No procedeix --

Trasllat

No procedeix --
Doble grau d'Administració i
Direcciód'Empreses i Finances i
Comptabilitat

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)

Trasllat

No procedeix --

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

Ensenyament Tipologia del trasllat Fases Períodes
Dret

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

No procedeix --

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona fase No
Treball Social

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

No procedeix --

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona fase del 16 al 30 de juny
Relacions Laborals i Ocupació

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

No procedeix --

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona fase del 16 al 30 de juny

Doble grau d'Administració i
Direcció d'Empreses i Dret

(Centre Gestor:Facultat d’Economia
i Empresa)

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

No procedeix --

Trasllat

No procedeix --
Doble grau de Dret i Relacions
Laborals i Ocupació

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

No procedeix --

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona fase del 16 al 30 de juny

FACULTAT D'ENOLOGIA

Ensenyament Tipologia del trasllat Fases Períodes
Biotecnologia

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

Període únic del 2 de maig al 9 de juny

Trasllat

Període únic del 2 de maig al 9 de juny
Enologia

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

No procedeix --

Trasllat

Període únic del 2 de maig al 9 de juny

Doble grau de Biotecnologia i
Bioquímica i Biologia

(Centre gestor:Facultat de Química)

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

No procedeix --

Trasllat

Període únic del 2 de maig al 9 de juny

Doble grau de Biotecnologia i
Enginyeria Informàtica

(Centre gestor:ETSE)

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

No procedeix --

Trasllat

Període únic del 2 de maig al 9 de juny

FACULTAT DE LLETRES

Ensenyament Tipologia del trasllat Fases Períodes
Anglès

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona fase del 16 al 30 de juny

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona fase del 16 al 30 de juny
Antropologia i Evolució Humana

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

No procedeix --

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona fase del 16 al 30 de juny
Llengua i Literatura Catalanes

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona fase del 16 al 30 de juny

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona fase del 16 al 30 de juny
LLengua i Literatura Hispàniques

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona fase del 16 al 30 de juny

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona fase del 16 al 30 de juny
Comunicació Audiovisual

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona fase No

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona fase No
Periodisme

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona fase del 16 al 30 de juny

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona fase del 16 al 30 de juny
Publicitat i Relacions Públiques

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona fase No

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona fase No
Història

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona fase del 16 al 30 de juny

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona fase del 16 al 30 de juny
Història del Art

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona fase del 16 al 30 de juny

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona fase del 16 al 30 de juny

FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Ensenyament Tipologia del trasllat Fases Períodes
Medicina

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

No procedeix --

Trasllat

Període únic del 2 al 31 de maig
Fisioteràpia

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

No procedeix --

Trasllat

Període únic del 2 al 31 de maig
Nutrició Humana i Dietètica

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

No procedeix --

Trasllat

Període únic del 2 al 31 de maig

FACULTAT DE QUÍMICA

Ensenyament Tipologia del trasllat Fases Períodes
Química

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

No procedeix --

Trasllat

Període únic del 2 de maig al 9 de juny
Bioquímica i Biologia Molecular

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

Període únic del 2 de maig al 9 de juny

Trasllat

Període únic del 2 de maig al 9 de juny
Doble grau de Biotecnologia i Bioquímica
Molecular

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

No procedeix --

Trasllat

Període únic del 2 de maig al 9 de juny

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA

Ensenyament Tipologia del trasllat Fases Períodes
Arquitectura

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

No procedeix --

Trasllat

Primera fase del 2 al 30 de maig
Segona fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA

Ensenyament Tipologia del trasllat Fases Períodes
Enginyeria Elèctrica

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)

Trasllat

Primera fase

del 2 al 31 de maig

Segona Fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)
Enginyeria Elecrtònica, Industrial i
Automàtica

Canvi de Campus       

No procedeix --

Canvi de PFG

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)
Enginyeria Informàtica

Canvi de Campus

No procedeix
 
--

Canvi de PFG

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)
Enginyeria Telemàtica

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)
Doble grau d’Enginyeria Elèctrica i
d’Enginyeria Electrònica Industrial i
Automàtica

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

No procedeix --

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)

Doble grau d'Enginyeria Informàtica
i de Biotecnologia

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

No procedeix --

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA QUÍMICA

Ensenyament Tipologia del trasllat Fases Períodes
Enginyeria Agroalimentària

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

Període únic del 2 al 31 de maig

Trasllat

Període únic del 2 al 31 de maig
Enginyeria Mecànica

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

No procedeix --

Trasllat

Període únic del 2 al 31 de maig

Enginyeria Química

Canvi de Campus

No procedeix --

Canvi de PFG

Període únic del 2 al 31 de maig

Trasllat

Període únic del 2 al 31 de maig

FACULTAT D'INFERMERIA

Ensenyament Tipologia del trasllat Fases Períodes
Infermeria

Canvi de Campus

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segunda fase No

Canvi de PFG

No procedeix --

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segunda fase No

FACULTAT DE TURISME I GEOGRAFIA

Ensenyament Tipologia del trasllat Fases Períodes
Turisme

Canvi de Campus

No procedeix ---

Canvi de PFG

Primera fase del 2 de maig al 15 de juny
Segona fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)

Trasllat

Primera fase del 2 de maig al 15 de juny
Segunda fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)
Geografia i Ordenació del Territori  Canvi de Campus No procedeix ---
Canvi de PFG Primera fase del 2 de maig al 15 de juny
Segona fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)
Trasllat Primera fase del 2 de maig al 15 de juny
Segona fase del 16 al 30 de juny
(només en el cas que quedin places vacants)


CAMPUS TERRES DE L'EBRE

Ensenyament Tipologia del trasllat Fases Períodes
Educació Primària*

Canvi de Campus       

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase Sí, del 16 al 30 de juny

Canvi de PFG

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase

Sí, del 16 al 30 de juny

(només en el cas que quedin places vacants)

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase

Sí, del 16 al 30 de juny

Educació Infantil*

Canvi de Campus

Primera fase
 
del 2 al 31 de maig
Segona Fase Sí, del 16 al 30 de juny

Canvi de PFG

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase Sí, del 16 al 30 de juny

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase Sí, del 16 al 30 de juny

Administració i Direcció
d’Empreses*

Canvi de Campus

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase Sí, del 16 al 30 de juny

Canvi de PFG

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase Sí, del 16 al 30 de juny

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase Sí, del 16 al 30 de juny
Infermeria*

Canvi de Campus

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase Sí, del 16 al 30 de juny

Canvi de PFG

No procedeix --

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase Sí, del 16 al 30 de juny

* S'acceptaran les sol·licituds segons disponibilitat. La seva resolució queda supeditada a què hi hagi places vacants en alguna de les diverses vies d'accés.

SEU DEL BAIX PENEDÈS

Ensenyament Tipologia del trasllat Fases Períodes
Educació Infantil

Canvi de Campus

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase Sí, del 16 al 30 de juny

Canvi de PFG

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase Sí, del 16 al 30 de juny

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase Sí, del 16 al 30 de juny
Infermeria

Canvi de Campus

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase No

Canvi de PFG

No procedeix --

Trasllat

Primera fase del 2 al 31 de maig
Segona Fase No