saltar al contingut principal
Cercar
URV

Període extraordinari per a la sol·licitud del trasllat d'expedient

CURS 2016-17

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Ensenyament S'obre el període extraordinari?
Psicologia

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: No procedeix.
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.

Pedagogia

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: Sí, del 16 al 30 de juny.
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.

Educació Social

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: No
Trasllat: No

Educació Primària

Canvi de Campus: No
Canvi de PFG: Sí, del 16 al 30 de juny.
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.

Educació Infantil
Canvi de Campus: Sí, del 16 al 30 de juny.
Canvi de PFG: Sí, del 16 al 30 de juny.
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.
Doble grau d'Educació Infantil i Educació Primària Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: No procedeix.
Trasllat: No procedeix.

FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA

Ensenyament S'obre el període extraordinari?
Administració i Direcció d'Empreses

Canvi de Campus: Sí, del 16 al 30 de juny.
Canvi de PFG: Sí, del 16 al 30 de juny.
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.

Finances i Comptabilitat

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: Sí, del 16 al 30 de juny.
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.

Economia

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: Sí, del 16 al 30 de juny.
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.

Doble grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: No procedeix.
Trasllat: No procedeix.
Doble grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Finances i Comptabilitat Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: Sí, del 16 al 30 de juny.
Trasllat: No procedeix.

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

Ensenyament S'obre el període extraordinari?
Dret

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: No procedeix.
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.

Treball Social

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: No procedeix.
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.

Relacions Laborals i Ocupació

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: No procedeix.
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.

Doble grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret

(Centre gestor: Facultat d'Economia i Empresa)

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: No procedeix.
Trasllat: No procedeix.
Doble grau de Dret i Relacions Laborals i Ocupació Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: No procedeix.
Trasllat: No procedeix.

FACULTAT D'ENOLOGIA

Ensenyament S'obre el període extraordinari?
Biotecnologia

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: Sí, si queden places vacants.
Trasllat: Sí, si queden places vacants.

Enologia

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: No procedeix
Trasllat: Sí, si queden places vacants.

Doble grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia

(Centre gestor: Facultat de Química)

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: No procedeix.
Trasllat: Pendent de determinar.

Doble grau de Biotecnologia i Enginyeria Informàtica

(Centre gestor: ETSE)

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: No procedeix.
Trasllat: Pendent de determinar.

FACULTAT DE LLETRES

Ensenyament S'obre el període extraordinari?
Anglès

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: Sí, del 16 al 30 de juny.
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.

Antropologia i Evolució Humana

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: No procedeix.
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.

Llengua i Literatura Catalanes

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: Sí, del 16 al 30 de juny.
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.

Llengua i Literatura Hispàniques

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: Sí, del 16 al 30 de juny.
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.

Comunicació Audiovisual

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: No
Trasllat: No

Periodisme

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: No
Trasllat: No

Publicitat i Relacions Públiques

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: Sí, del 16 al 30 de juny.
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.

Història

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: Sí, del 16 al 30 de juny.
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.

Història de l'Art

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: Sí, del 16 al 30 de juny.
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.

FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Ensenyament S'obre el període extraordinari?
Medicina

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: No procedeix.
Trasllat: No.

Fisioteràpia

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: No procedeix.
Trasllat: No.

Nutrició Humana i Dietètica

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: No procedeix.
Trasllat: No.

FACULTAT DE QUÍMICA

Ensenyament S'obre el període extraordinari?
Química

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: No procedeix.
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.

Bioquímica i Biologia Molecular

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: Pendent de determinar.
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.

Doble grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: No procedeix.
Trasllat: Pendent de determinar.

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA

Ensenyament S'obre el període extraordinari?
Arquitectura

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: No procedeix.
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA

Ensenyament S'obre el període extraordinari?
Enginyeria Elèctrica

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: Sí, del 16 al 30 de juny.
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.

Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: Sí, del 16 al 30 de juny.
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.

Enginyeria Informàtica

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: Sí, del 16 al 30 de juny.
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.

Enginyeria Telemàtica

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: Sí, del 16 al 30 de juny.
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.

Doble grau d'Enginyeria Elèctrica i d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: No procedeix.
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.

Doble grau d'Enginyeria Infòrmatica i de Biotecnologia

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: No procedeix.
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA QUÍMICA

Ensenyament S'obre el període extraordinari?
Enginyeria Agroalimentària

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: Pendent de determinar.
Trasllat: Pendent de determinar.

Enginyeria Mecànica

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: No procedeix.
Trasllat: Pendent de determinar.

Enginyeria Química

Canvi de Campus: No procedeix.
Canvi de PFG: Pendent de determinar.
Trasllat: Pendent de determinar.

FACULTAT D'INFERMERIA

Ensenyament S'obre el període extraordinari?
Infermeria

Canvi de Campus: No
Canvi de PFG: No procedeix.
Trasllat: No

FACULTAT DE TURISME I GEOGRAFIA

Ensenyament S'obre el període extraordinari?
Turisme

Canvi de PFG: Sí, del 16 al 30 de juny.
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.

Geografia i Ordenació del Territori

Canvi de PFG: Sí, del 16 al 30 de juny.
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.

  CAMPUS TERRES DE L'EBRE

Ensenyament S'obre el període extraordinari?
Educació Primària *

Canvi de Campus: Sí, del 16 al 30 de juny.
Canvi de PFG: Sí, del 16 al 30 de juny.
Trasllat:Sí, del 16 al 30 de juny.

Educació Infantil *

Canvi de Campus: Sí, del 16 al 30 de juny.
Canvi de PFG: Sí, del 16 al 30 de juny.
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.

Administració i Direcció d'Empreses *

Canvi de Campus: Sí, del 16 al 30 de juny.
Canvi de PFG: Sí, del 16 al 30 de juny.
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.

Infermeria *

Canvi de Campus: Sí, del 16 al 30 de juny.
Canvi de PFG: No procedeix.
Trasllat: No

* S'acceptaran les sol·licituds segons disponibilitat. La seva resolució queda supeditada a què hi hagi places vacants en alguna de les diverses vies d'accés.

SEU DEL BAIX PENEDÈS

Ensenyament S'obre el període extraordinari?
Educació Infantil

Canvi de Campus: Pendent de determinar.
Canvi de PFG: Sí, del 16 al 30 de juny.
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.

Infermeria

Canvi de Campus: No
Canvi de PFG: No procedeix.
Trasllat: No