saltar al contingut principal
Cercar
URV

Tràmits administratius dels estudiants de grau

* Curs d'aplicació: 2018-2019

CONSIDERACIONS GENERALS
LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

ACREDITACIÓ AMB CARÀCTER OFICIAL DELS PROGRAMES DE LES ASSIGNATURES SUPERADES A LA URV I DELS PLANS D'ESTUDIS

ACREDITACIÓ DEL NIVELL D'IDIOMA ESTRANGER
ADAPTACIÓ ENTRE UN PLA D'ESTUDIS A EXTINGIR I UN DE NOU DE LA URV (Reconeixement de crèdits al Grau)

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA

AVANÇAMENT AL DESEMBRE/GENER D'UNA DE LES CONVOCATÒRIES/CONVOCATÒRIA ÚNICA DE LES ASSIGNATURES DE TREBALL DE FI DE GRAU I PRÀCTIQUES EXTERNES
CANVI DE DADES BANCÀRIES
CANVI DE DADES IDENTIFICATIVES I PERSONALS DE L'EXPEDIENT
CANVI D'ESTUDI DINS D'UN MATEIX PROGRAMA FORMATIU DE GRAU
CARNET UNIVERSITARI D'ESTUDIANT URV
CERTIFICACIÓ ACADÈMICA PERSONAL
CERTIFICAT ACADÈMIC PERSONAL DE LES PRÀCTIQUES CURRICULARS
COMPULSA DE DOCUMENTS
CONVALIDACIÓ D'ESTUDIS REALITZATS A L'ESTRANGER
CONVOCATÒRIA ADDICIONAL D'AVALUACIÓ D'ESTUDIS DE GRAU
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA
ENDARRERIMENT AL JUNY/SETEMBRE DE LA SEGONA CONVOCATÒRIA/CONVOCATÒRIA ÚNICA A LES ASSIGNATURES DE TREBALL DE FI DE GRAU I PRÀCTIQUES EXTERNES
ESTUDIANT A TEMPS PARCIAL
EXPEDICIÓ DEL CERTIFICAT SUPLETORI DEL TÍTOL
EXPEDICIÓ DEL DUPLICAT DEL TÍTOL
EXPEDICIÓ DEL TÍTOL I SET
EXPEDICIÓ DEL TÍTOL I SET EN CASOS DE DEFUNCIÓ DE L'ESTUDIANT
EXPEDIENT ACADÈMIC

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS ACADÈMICS EMESOS PER LA URV

MATRÍCULA D'ASSIGNATURES D'UNA MENCIÓ
 

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA

PRÀCTIQUES EXTERNES A L’ESTIU

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

REPRENDRE ESTUDIS
SIMULTANEÏTAT D'ESTUDIS
SOL·LICITUD GENÈRICA (per a qualsevol altra petició no establerta)
SUPERACIÓ DEL LÍMIT MÀXIM DE CRÈDITS MATRICULATS PER CURS

TRASLLAT D'EXPEDIENT (per accedir a un nou grau / campus / seu de la URV)

TRASLLAT D'EXPEDIENT (d'uns estudis de la URV a un altre estudi/centre o a una altra universitat per continuar estudis