saltar al contingut principal
Cercar
URV

Expedient Acadèmic


 • CONCEPTE: L'expedient acadèmic és un document pel qual l'estudiant de la URV pot conèixer les assignatures en què s'ha matriculat cada curs acadèmic, i la seva qualificació, d'acord amb les dades que figuren als arxius de la URV.
 
Tràmits de la sol·licitud
Qui La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació
On
 1. Directament a través de la Intranet de la URV.
 2. A la Secretaria de Centre/Campus on es realitzen o es van realitzar els estudis.
Quan

En el moment que ho requereixi.
 

Com

 1. Accedint a la intranet amb el seu usuari i clau d'accés d'estudiant i clicant sobre consulta expedient acadèmic.
 2. Presentant la sol·licitud adreçada al/la Cap de secretaria en els casos en què el document s'hagi de presentar en els procediments oficials següents:
   
 • Trasllat d'expedient (inclòs doctorat i simultaneïtat d'estudis)
 • Reconeixement de crèdits per a estudis de grau i màster (dins de la URV)
 • Convalidacions i reconeixement de crèdits de lliure elecció via a) per estudis de 1r i 2n cicle (dins de la URV)
 • Beques de col·laboració (amb la URV i amb el departament)
   

I sempre que la convocatòria ho permeti:

 • Beques predoctorals del ME i MCiT: FPU i FI
 • Beques de mobilitat SICUE-SENECA, AGAUR, ERASMUS, NICARAGUA...
 • Ajuts per a cursos de llengua anglesa a l'estranger destinats a titulats en Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes,  a Mestres i estudiants de Magisteri
Contingut
 • Dades de l'estudiant
 • Dades d'accés
 • Dades de la titulació 
 • Les assignatures amb la qualificació, durada...
 • La nota mitja en base 4 i base 10
 • La distribució dels crèdits, d'acord amb el pla d'estudis i el grau d'assoliment.
      (veure model)
Observacions
 • L'expedient acadèmic es pot obtenir en llengua catalana, castellana i anglesa.
 • Si el document s'ha de presentar en els procediments oficials, s'haurà de demanar a la secretaria del centre, presentant la sol·licitud, i es lliurarà signada pel cap de secretaria i amb el segell del centre.

 
Tràmits per a recollir-ho
Qui La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.
On

Secretaria del Centre on l'ha sol·licitat.

Quan

A partir de 5 dies hàbils després de presentar la sol·licitud

Observacions A petició de la persona interessada el document es pot lliurar a través d'una empresa de missatgeria.  El cost i la gestió anirà a càrrec de la persona interessada.