saltar al contingut principal
Cercar
URV

Expedició del suplement europeu al títol

  • CONCEPTE: és el document que acompanya el títol oficial i garanteix, oferint més informació, la transparència del nivell i continguts dels ensenyaments que s'hi certifiquen.
 
Tràmits de la sol·licitud
Qui La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.
On A la secretaria del Centre/Campus on es realitzen o es van realitzar els estudis.
Quan

- En el moment de sol·licitar l’expedició del títol. En aquest cas, pot fer-ho constar en la mateixa sol·licitud d’expedició del títol.

- Posterioment a la sol·licitud de l'expedició del títol.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit comporta pagar l'import de la taxa d'expedició del suplement europeu al títol.

Observacions

- Aquest tràmit es refereix als estudiants que han finalitzat els estudis a partir del curs acadèmic 2003-04.

- El nom i cognom que figuren en el suplement al títol han de ser els que consten al Registre Civil (llibre de família), DNI o certificat de canvi de nom. Cal fer constar a la sol·licitud els accents que es considerin necessaris, quan ortogràficament correspongui.

 
Resolució de la sol·licitud
Qui El o la cap de secretaria.
Quan A partir que l'estudiant hagi rebut la comunicació que té el suplement al títol disponible.
Com Presentant-se personalment a recollir-lo, amb el resguard del suplement europeu al títol.
Observacions

Si l'estudiant no hi pot anar personalment, podrà recollir-lo un altra persona degudament autoritzada i identificada.

Si l'estudiant resideix en una altra localitat o país, a petició de la persona interessada el document es pot lliurar a través d'una empresa de missatgeria. El cost i la gestió anirà a càrrec de la persona interessada.