saltar al contingut principal
Cercar
URV

Gestió del doctorat: procediments administratius

Dipòsit de la tesi doctoral a l'Escola de Postgrau i Doctorat (2a fase)

  • CONCEPTE: procediment mitjançant el qual el doctorand o doctoranda que tingui l'acceptació de la comissió acadèmica del programa de doctorat culmina el tràmit de sol·licitar la defensa de la tesi doctoral per obtenir el títol de doctor o doctora.
Tràmits per sol·licitar-ho
Qui El doctorand o doctoranda que vulgui defensar la tesi per obtenir el títol de doctor o doctora i tingui l’acceptació de la comissió acadèmica del programa de doctorat.
On A l’Escola de Postgrau i Doctorat.
Quan De l’1 al 10 de cada mes (de 9 a 13 h). El mes d’agost es considera inhàbil.
Com Presentant la documentació següent:

• Un exemplar de la tesi (si l'exemplar lliurat és relligat, cal substituir-lo per l'exemplar enquadernat abans de defensar-la).
• Si la tesi està redactada en un idioma diferent del català o castellà, cal presentar-ne un resum de quatre fulls en català o en castellà.
• La Fitxa TDX degudament emplenada. (Consulteu www.urv.cat intranet perfil Alumne doctorat – Tràmits administratius – Difusió de la tesi a través de TDX.)
 

Observacions L’Escola de Postgrau i Doctorat ha de verificar que el doctorand o doctoranda s’ha matriculat de la tutela de tesi des que va ser admès pel departament a la fase d’elaboració de la tesi doctoral. 

Resolució de la sol·licitud
Qui L’Escola de Postgrau i Doctorat.
Quan En el moment en què hagi estat acceptat el dipòsit de la tesi, després de verificar l’expedient i revisar la documentació presentada.
Com Lliurant al doctorand o doctoranda el justificant segons el qual ha dipositat la tesi i emetent el rebut corresponent a l’examen de tesi doctoral.
Observacions L’import del preu ha de fer-se efectiu abans de defensar la tesi.

El doctorand/a, amb el seu DNI, pot consultar l’estat de desenvolupament de la seva tesi.