saltar al contingut principal
Cercar
URV

Gestió del doctorat: procediments administratius

Difusió de la tesi a través de TDX (tesis doctorals en xarxa)

  • CONCEPTE: procés pel qual els doctorands poden sol·licitar la publicació de la seva tesi doctoral al TDX (tesis doctorals en xarxa).
    El TDX és un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes. La consulta de les tesis és d'accés lliure i permet realitzar cerques al text complet, per autor, director, títol, matèria de la tesi, universitat i departament on s'ha llegit, any de defensa, etc.
Tràmits
Qui El doctorand o doctoranda que vulgui efectuar el dipòsit de la seva tesi doctoral.
On A l'Escola de Postgrau i Doctorat
Com 1. Quan dipositeu la tesi doctoral, a més de la documentació necessària per iniciar el tràmit de defensa de la tesi i d'efectuar el pagament dels drets d'examen de la tesi doctoral, heu de lliurar:
         • La fitxa TDX, degudament emplenada

2. Quan efectueu el pagament dels drets del títol de doctor, un cop hagueu finalitzat favorablement tot el procés de defensa de la vostra tesi, haureu de lliurar:
         • La tesi en un sol fitxer informàtic en format pdf desprotegit.
         • Un resum d’una extensió màxima de 150 paraules en català o castellà, i un altre en anglès en fitxer informàtic (Word).
         • El contracte signat per triplicat entre la URV i l'autor per a l'edició electrònica de la tesi i posterior difusió pública. Aquest contracte el lliurarà l'Escola de Postgrau i Doctorat en el moment que efectueu el dipòsit de la vostra tesi.

Observacions Els drets d'autor queden protegits mitjançant el contracte d'edició, esmentat anteriorment, entre la URV i l'autor, amb el qual aquest es reserva el dret de publicar la tesi en altres editorials i/o suports.
D'altra banda, abans d'incorporar-les al TDX, l'Escola de Postgrau i Doctorat gestiona per a cada tesi l'obtenció dels números ISBN i de dipòsit legal, que n'asseguren la propietat intel·lectual.
Pel que fa a la integritat del text, queda garantida per les opcions de seguretat del format d'emmagatzematge emprat: el PDF.
A més, cal remarcar que sempre que un usuari accedeixi a la consulta del text complet d'una tesi, un missatge l'adverteix de les condicions d'ús d'aquell document segons l'article 31 de la Llei de propietat intel·lectual.
L’accés a la base de dades TDX el podeu fer a través de l'adreça següent http://www.tdx.cesca.es/