saltar al contingut principal
Cercar
URV

Criteris de trasllat a la Facultat de Química

Tal i com s'estableix a l'article 56 del RD 1892/2008 només serà possible valorar el canvi d'universitat i/o d'estudis en aquells casos en què a l'estudiant se'l reconegui prèviament un mínim de 30 crèdits.

QUÍMICA

Places trasllats Places estrangers  Total Ordre de priorització Criteris Observacions

8

4

12

Branca de ciències -Es valora el nombre de crèdits reconeguts ponderats amb la nota de l'alumne (70% de la mitjana de l'expedient i 30% de la nota d'accés a la universitat)

-Si no s'ocupen les places reservades per a alguns accessos, les vacants es poden acumular a les altres vies

BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR

Places trasllats/canvi PFG Places estrangers Total Ordre de priorització Criteris Observacions

4

1

5

Branca de ciències -Es valora el nombre de crèdits reconeguts ponderats amb la nota de l'alumne (70% de la mitjana de l'expedient i 30% de la nota d'accés a la universitat)

-Si no s'ocupen les places reservades per a alguns accessos, les vacants es poden acumular a les altres vies


DOBLE TITULACIÓ DEL GRAU DE BIOTECNOLOGIA I BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR

Places trasllats Places estrangers  Total Ordre de priorització Criteris Observacions

1

1

2

Branca de ciències -Es valora el nombre de crèdits reconeguts ponderats amb la nota de l'alumne (70% de la mitjana de l'expedient i 30% de la nota d'accés a la universitat)

-Si no s'ocupen les places reservades per a alguns accessos, les vacants es poden acumular a les altres vies