saltar al contingut principal
Cercar
URV

Criteris de trasllat a la Facultat de Ciències Jurídiques

Tal i com s'estableix a l'article 56 del RD 1892/2008 només serà possible valorar el canvi d'universitat i/o d'estudis en aquells casos en què a l'estudiant se'l reconegui prèviament un mínim de 30 crèdits.

DRET 

Places trasllat Places estrangers Total Ordre de priorització Criteris Observacions

 7

5

12

- Mateix grau d'una altra universitat

- Resta de graus de la Facultat de Ciències Jurídiques

- Mateixa branca URV

-Expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència - Els criteris no són acumulatius sinó subsidiaris

RELACIONS LABORALS I OCUPACIÓ

Places trasllat Places estrangers Total Ordre de priorització Criteris Observacions

 7

3

10

-Mateix grau d'una altra universitat

-Graus Facultat Ciències Jurídiques

-Mateixa branca URV

-Expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència -Els criteris no són acumulatius sinó subsidiaris

 TREBALL SOCIAL

Places trasllat Places estrangers Total Ordre de priorització Criteris Observacions

 7

3

10

-Mateix grau d'una altra universitat

-Graus Facultat Ciències Jurídiques

-Mateixa branca URV

-Expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència -Els criteris no són acumulatius sinó subsidiaris

DOBLE TITULACIÓ DE GRAU DE DRET I RELACIONS LABORALS I OCUPACIÓ

Places trasllat Places estrangers Total Ordre de priorització Criteris Observacions

 2

0

 2 

-Mateix grau d'una altra universitat

-Graus Facultat Ciències Jurídiques

-Expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència -Els criteris no són acumulatius sinó subsidiaris