saltar al contingut principal
Cercar
URV

Criteris de trasllat a la Facultat Ciències de l'Educació i Psicologia

Tal i com s'estableix a l'article 56 del RD 1892/2008 només serà possible valorar el canvi d'universitat i/o d'estudis en aquells casos en què a l'estudiant se'l reconegui prèviament un mínim de 30 crèdits, excepte en el cas del doble grau en el qual es requeriran un mínim de 45,75 crèdits reconeguts.

EDUCACIÓ INFANTIL

Places trasllat

Places estrangers

Places
canvi d'estudis dins un mateix PFG

Canvi de Campus

Total     

Ordre de priorització                                   

Criteris                                               

 4

2

 8

2

16

-Mateix grau altres universitats

-Mateixa branca URV

-Mateixa branca fora URV

-La resta

-Nombre crèdits RC

-Expedient acadèmic

* No es podrà acceptar el trasllat d'expedient d'aquelles sol·licituds que no acreditin la superació de la Prova d'Aptitud Personal (PAP).

EDUCACIÓ INFANTIL. CAMPUS TERRES DE L'EBRE

Places trasllat

Places estrangers

Places
canvi d'estudis dins un mateix PFG

Canvi de Campus

Total     

Ordre de priorització                                   

Criteris                                               

 2

1

2

2

7

-Mateix grau altres universitats

-Mateixa branca URV

-Mateixa branca fora URV

-La resta

-Nombre crèdits RC

-Expedient acadèmic

* No es podrà acceptar el trasllat d'expedient d'aquelles sol·licituds que no acreditin la superació de la Prova d'Aptitud Personal (PAP).

EDUCACIÓ INFANTIL. CAMPUS BAIX PENEDÈS

Places trasllat

Places estrangers

Places
canvi d'estudis dins un mateix PFG

Canvi de Campus

Total     

Ordre de priorització                                   

Criteris                                               

 2

1

2

2

7

-Mateix grau altres universitats

-Mateixa branca URV

-Mateixa branca fora URV

-La resta

-Nombre crèdits RC

-Expedient acadèmic

* No es podrà acceptar el trasllat d'expedient d'aquelles sol·licituds que no acreditin la superació de la Prova d'Aptitud Personal (PAP).

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Places trasllat

Places estrangers

Places
canvi d'estudis dins un mateix PFG

Canvi de Campus

Total     

Ordre de priorització                                   

Criteris                                               

 4

2

 8

2

16

-Mateix grau altres universitats

-Mateixa branca URV

-Mateixa branca fora URV

-La resta

-Nombre crèdits RC

-Expedient acadèmic

* No es podrà acceptar el trasllat d'expedient d'aquelles sol·licituds que no acreditin la superació de la Prova d'Aptitud Personal (PAP).

EDUCACIÓ PRIMÀRIA. CAMPUS TERRES DE L'EBRE

Places trasllat

Places estrangers

Places
canvi d'estudis dins un mateix PFG

Canvi de Campus

Total     

Ordre de priorització                                   

Criteris                                               

 2

1

2

2

7

-Mateix grau altres universitats

-Mateixa branca URV

-Mateixa branca fora URV

-La resta

-Nombre crèdits RC

-Expedient acadèmic

* No es podrà acceptar el trasllat d'expedient d'aquelles sol·licituds que no acreditin la superació de la Prova d'Aptitud Personal (PAP).

EDUCACIÓ SOCIAL

Places trasllat

Places estrangers

Places
canvi d'estudis dins un mateix PFG

Canvi de Campus

Total     

Ordre de priorització                                   

Criteris                                               

 2

2

 4

--

8

-Mateix grau altres universitats

-Mateixa branca URV

-Mateixa branca fora URV

-La resta

-Nombre crèdits RC

-Expedient acadèmic

PEDAGOGIA

Places trasllat

Places estrangers

Places
canvi d'estudis dins un mateix PFG

Canvi de Campus

Total     

Ordre de priorització                                   

Criteris                                               

 2

2

 4

--

8

-Mateix grau altres universitats

-Mateixa branca URV

-Mateixa branca fora URV

-La resta

-Nombre crèdits RC

-Expedient acadèmic

PSICOLOGIA

Places trasllat

Places estrangers

Places
canvi d'estudis dins un mateix PFG

Canvi de Campus

Total     

Ordre de priorització                                   

Criteris                                               

 6

2

 --

--

8

-Mateix grau altres universitats

-Mateixa branca URV

-Mateixa branca fora URV

-La resta

-Nombre crèdits RC

-Expedient acadèmic

DOBLE TITULACIÓ DE GRAU D’EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA

En el cas del Doble Grau només serà possible valorar el canvi d’universitat i/o d’estudis en aquells casos en què a l’estudiant se’l reconegui prèviament un mínim de 45,75 crèdits. 

Places trasllat

Places estrangers

Places
canvi d'estudis dins un mateix PFG

Canvi de Campus

Total     

Ordre de priorització                                   

Criteris                                               

 4

--

--

--

4

-El mateix doble grau d'altres universitats catalanes

-Qualificació final obtinguda en els itineraris cursats.

-Formació acadèmica o professional complementària.

-Estudis superiors cursats amb anterioritat.

* No es podrà acceptar el trasllat d'expedient d'aquelles sol·licituds que no acreditin la superació de la Prova d'Aptitud Personal (PAP).