saltar al contingut principal
Cercar
URV

Criteris de trasllat a la Facultat d'Economia i Empresa

Tal i com s'estableix a l'article 56 del RD 1892/2008 només serà possible valorar el canvi d'universitat i/o d'estudis en aquells casos en què a l'estudiant se'l reconegui prèviament un mínim de 30 crèdits.

Places trasllat Places estrangers Places
canvi d'estudis dins un mateix PFG
Canvi de  campus Criteris

5

2

10% de places ofertes (14) Sense restricció de places  
 • Trasllats: 

Llicenciatures/diplomatures de:

- ADE

- Ciències Actuarials i Financeres

- Investigació i Tècniques de Mercat

- Ciències Empresarials

- Ciències Econòmiques i Empresarials

Graus amb idèntica denominació o amb equivalència determinada pel responsable d'ensenyament.

Priorització:

Expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència.
 

 • Convalidació d'estudis estrangers:

Amb titulació d'origen de l'àmbit de l'economia i l'empresa, determinat pel responsable d'ensenyament.

Priorització:

Expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència.
 

 • Canvi d'estudis dins un mateix PFG:

Priorització:

Qualificació mitjana (escala 0 al 10) de les assignatures superades.

Places trasllat Places estrangers Places
canvi d'estudis dins un mateix PFG
Canvi de  campus Criteris

2

2

10% de places ofertes (5)

Sense restricció de places
 • Trasllats: 

Llicenciatures/diplomatures de:

- ADE

- Ciències Actuarials i Financeres

- Investigació i Tècniques de Mercat

- Ciències Empresarials

- Ciències Econòmiques i Empresarials

Graus amb idèntica denominació o amb equivalència determinada pel responsable d'ensenyament.

Priorització:

Expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència.
 

 • Convalidació d'estudis estrangers:

Amb titulació d'origen de l'àmbit de l'economia i l'empresa, determinat pel responsable d'ensenyament.

Priorització:

Expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència.
 

 • Canvi d'estudis dins un mateix PFG:
Qualificació mitjana (escala 0 al 10) de les assignatures superades.
Places trasllat Places estrangers Places
canvi d'estudis dins un mateix PFG
Criteris

2

2

10% de places ofertes  (5)
 • Trasllats: 

Llicenciatures de:

- Economia

- Ciències Actuarials i Financeres

- Ciències Econòmiques i Empresarials

Graus amb idèntica denominació o amb equivalència determinada pel responsable d'ensenyament.

Priorització:

Expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència.
 

 • Convalidació d'estudis estrangers:

Amb titulació d'origen de l'àmbit de l'economia i l'empresa, determinat pel responsable d'ensenyament.

Priorització:

Expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència.
 

 • Canvi d'estudis dins un mateix PFG:
Qualificació mitjana (escala 0 al 10) de les assignatures superades.
Places trasllat Places estrangers Places
canvi d'estudis dins un mateix PFG
Criteris

5

2

10% de places ofertes  (12)
 • Trasllats: 

Llicenciatures/diplomatures de:

- ADE

- Ciències Actuarials i Financeres

- Ciències Empresarials

- Ciències Econòmiques i Empresarials

Graus amb idèntica denominació o amb equivalència determinada pel responsable d'ensenyament.

Priorització:

Expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència.
 

 • Convalidació d'estudis estrangers:

Amb titulació d'origen de l'àmbit de l'economia i l'empresa, determinat pel responsable d'ensenyament.

Priorització:

Expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència.
 

 • Canvi d'estudis dins un mateix PFG:
Qualificació mitjana (escala 0 al 10) de les assignatures superades.
Places trasllat Places estrangers Places canvi d'estudis dins un mateix PFG Criteris

0

0

10% de les places ofertes (3)
 • Canvi d'estudis dins un mateix PFG:

Haver obtingut una nota d'admissió igual o superior a l'última nota de tall publicada del doble grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Finances i Comptabilitat.

Priorització:

Qualificació mitjana (escala 0 al 10) de les assignatures superades.