saltar al contingut principal
Cercar
URV

Criteris de trasllat a la Facultat de Turisme i Geografia

Tal i com s'estableix a l'article 56 del RD 1892/2008 només serà possible valorar el canvi d'universitat i/o d'estudis en aquells casos en què a l'estudiant se'l reconegui prèviament un mínim de 30 crèdits.

TURISME

Places trasllat

Places estrangers

Places
canvi d'estudis dins un mateix PFG

Total     

Ordre de priorització

Criteris

 5

2

 3

10

-Mitjana de l'expedient acadèmic

-Motius del trasllat

-Branca de coneixement dels estudis cursats (ciències socials i jurídiques)

GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Places trasllat

Places estrangers

Places
canvi d'estudis dins un mateix PFG

Total     

Ordre de priorització

Criteris

 5

2

 5

12

-Mitjana de l'expedient acadèmic

-Motius del trasllat

 -Segons els estudis cursats (en aquest ordre de prioritat):

 *Geografia o Geografia i Ordenació del Territori

 *Turisme

 *Ciències Ambientals

 *Arquitectura

 *Història

-Branca de coneixement dels estudis cursats (ciències socials i jurídiques)