saltar al contingut principal
Cercar
URV

Criteris de trasllat a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

Tal i com s'estableix a l'article 56 del RD 1892/2008 només serà possible valorar el canvi d'universitat i/o d'estudis en aquells casos en què a l'estudiant se'l reconegui prèviament un mínim de 30 crèdits.

ENGINYERIA QUÍMICA

Places trasllat

Places estrangers

Total     

Ordre de priorització                   

Criteris                                                    

Observacions                        

 4

1

5

-Mateix grau d'una altra universitat

-Grau de la mateixa branca a l'ETSEQ

-Mateixa branca URV

-Mateixa branca d'una altra universitat

-Resta estudiants

-Expedient acadèmic dels estudis de la universitat de procedència -Si no s'ocupen les places reservades per a alguns accessos, les vacants es poden acumular a les altres vies

ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA

Places trasllat

Places estrangers

Total     

Ordre de priorització                   

Criteris                                                    

Observacions                        

 4

1

5

-Mateix grau d'una altra universitat

-Grau de la mateixa branca a l'ETSEQ

-Mateixa branca URV

-Mateixa branca d'una altra universitat

-Resta estudiants

-Expedient acadèmic dels estudis de la universitat de procedència -Si no s'ocupen les places reservades per a alguns accessos, les vacants es poden acumular a les altres vies

ENGINYERIA MECÀNICA

Places trasllat

Places estrangers

Total     

Ordre de priorització                   

Criteris                                                    

Observacions                        

 3

1

4

-Mateix grau d'una altra universitat

-Grau de la mateixa branca a l'ETSEQ

-Mateixa branca URV

-Mateixa branca d'una altra universitat

-Resta estudiants

-Expedient acadèmic dels estudis de la universitat de procedència -Si no s'ocupen les places reservades per a alguns accessos, les vacants es poden acumular a les altres vies