saltar al contingut principal
Cercar
URV

Criteris de trasllat a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Tal i com s'estableix a l'article 56 del RD 1892/2008 només serà possible valorar el canvi d'universitat i/o d'estudis en aquells casos en què a l'estudiant se'l reconegui prèviament un mínim de 30 crèdits.

ENGINYERIA ELÈCTRICA

Places trasllats Places estrangers Programa Formatiu de Grau Total Ordre de priorització Criteris

3

2

Sense límit

  --    

-Mateix grau d'una altra universitat

-Grau de la mateixa branca a l'ETSE

-Mateixa branca URV

-Mateixa branca d'una altra universitat

-Resta estudiants

-Expedient acadèmic dels estudis de la universitat de procedència

ENGINYERIA ELECTRÒNICA, INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA

Places trasllats Places estrangers Programa Formatiu de Grau Total Ordre de priorització Criteris

3

2

               Sense límit

  --   

-Mateix grau d'una altra universitat

-Grau de la mateixa branca a l'ETSE

-Mateixa branca URV

-Mateixa branca d'una altra universitat

-Resta estudiants

-Expedient acadèmic dels estudis de la universitat de procedència

ENGINYERIA INFORMÀTICA

Places trasllats Places estrangers Programa Formatiu de Grau Total Ordre de priorització Criteris

3

2

Sense límit

  --     

-Mateix grau d'una altra universitat

-Grau de la mateixa branca a l'ETSE

-Mateixa branca URV

-Mateixa branca d'una altra universitat

-Resta estudiants

-Expedient acadèmic dels estudis de la universitat de procedència

ENGINYERIA DE SISTEMES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS

Places trasllats Places estrangers Programa Formatiu de Grau Total Ordre de priorització Criteris

3

2

Sense límit

   

   --     

-Mateix grau d'una altra universitat

-Grau de la mateixa branca a l'ETSE

-Mateixa branca URV

-Mateixa branca d'una altra universitat

-Resta estudiants

-Expedient acadèmic dels estudis de la universitat de procedència

DOBLE TITULACIÓ DE GRAU D'ENGINYERIA ELÈCTRICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA

Places trasllats Places estrangers Programa Formatiu de Grau Total Ordre de priorització Criteris

2

2

---

  4

-Mateix grau d'una altra universitat

-Grau de la mateixa branca a l'ETSE

-Mateixa branca URV

-Mateixa branca d'una altra universitat

-Resta estudiants

-Expedient acadèmic dels estudis de la universitat de procedència

DOBLE TITULACIÓ DE GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA I BIOTECNOLOGIA

Places trasllats Places estrangers Programa Formatiu de Grau Total Ordre de priorització Criteris

2

2

---

   4

-Mateix grau d'una altra universitat

-Grau de la mateixa branca a l'ETSE

-Mateixa branca URV

-Mateixa branca d'una altra universitat

-Resta estudiants

-Expedient acadèmic dels estudis de la universitat de procedència