saltar al contingut principal
Cercar
URV

Criteris de trasllat a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

Tal i com s'estableix a l'article 56 del RD 1892/2008 només serà possible valorar el canvi d'universitat i/o d'estudis en aquells casos en què a l'estudiant se'l reconegui prèviament un mínim de 30 crèdits.

Places trasllat Places estrangers Total Ordre de priorització Criteris
5 2 7 - Mateix grau o llicenciatura d'Arquitecte en altres universitats
- Mateixa branca a la URV
- Mateixa branca en altres universitats
- Nota d'accés més alta
- Nombre de crèdits reconeguts