saltar al contingut principal
Cercar
URV

Criteris de trasllat a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

Tal i com s'estableix a l'article 56 del RD 1892/2008 només serà possible valorar el canvi d'universitat i/o d'estudis en aquells casos en què a l'estudiant se'l reconegui prèviament un mínim de 30 crèdits.

ARQUITECTURA

Places trasllat

Places estrangers

Total     

Ordre de priorització                   

Criteris                   

 5

2

7

-Mateix grau o llicenciatura d'Arquitecte en altres universitats

-Mateixa branca a la URV

-Mateixa branca en altres universitats

-Nota d'accés més alta

-Nombre de crèdits reconeguts