saltar al contingut principal
Cercar
URV

Acreditació del nivell B1 del Currículum Nuclear

  • CONCEPTE: acreditació de la competència C1 del Currículum Nuclear: dominar en un nivell intermedi (B1) una llengua estrangera d'entre anglès, francès, alemany, italià i portuguès.

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, previa identificació.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis.

Quan

Durant tot el període dels estudis de grau i sempre abans de sol·licitar l’expedició del títol oficial.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

Observacions

Els estudiants que no puguin presentar la sol·licitud presencialment, podran presentar-la a través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV (registre d'altres tràmits administratius).

Resolució de la sol·licitud

Qui

El degà o degana o el director o directora  del centre o, en aquells casos en què el document acreditatiu s'adeqüi a allò que estableix la Normativa acadèmica i de matrícula de la URV, el o la responsable de la secretaria.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud.
Com a màxim cinc dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

Com

S'actualitzarà automàticament l'expedient de l'estudiant, si s'escau (les resolucions desfavorables es notificaran a la persona interessada).

Observacions

Per poder sol·licitar el títol oficial és imprescindible que, a més d'haver de superar tots els crèdits requerits pel pla d'estudis, l’estudiant hagi obtingut la competència C1 del currículum nuclear.