saltar al contingut principal
Cercar
URV

Doble Grau d'Enginyeria Informàtica i Biotecnologia

Un dels camps més prominents i amb més impacte científic i laboral en els darrers temps de la biotecnologia és la denominada biotecnologia in silico. Aquesta disciplina utilitza tecnologies informàtiques en processos biotecnològics. Estretament relacionat amb aquest àmbit, la bioinformàtica o biologia computacional recorre a sistemes informàtics per analitzar, modelar, simular i crear en biologia.

Amb aquesta doble titulació es vol omplir un buit i oferir una formació completa als estudiants que vulguin encarar el seu futur professional en les tecnologies bio amb el suport de les tecnologies de la informació per resoldre els reptes actuals i de futur

La formació que ofereix la doble titulació permet aconseguir un professional altament qualificat que podrà aplicar tots els coneixements en els àmbits biotecnològics amb necessitats computacionals elevades.

Places 125
Nota de Tall 2017  7,5

Idiomes

Català, castellà i anglès

Perfil recomanat

La formació que ofereix la doble titulació permet aconseguir un professional altament qualificat que podrà aplicar tots els coneixements en els àmbits biotecnològics amb necessitats computacionals elevades.

D'una banda, en finalitzar el grau de Biotecnologia, l'estudiant ha de disposar de les eines conceptuals, manuals i tècniques per millorar els processos industrials i desenvolupar-ne de nous, a partir del coneixement i la millora de les transformacions que fan els éssers vius amb aplicacions en diverses àrees: alimentació, sanitat, química, agricultura, etc.

Per què estudiar Enginyeria Informàtica i Biotecnologia a la URV?

La formació que ofereix la doble titulació permet aconseguir un professional altament qualificat que podrà aplicar tots els coneixements en els àmbits biotecnològics amb necessitats computacionals elevades.

D’una banda, en finalitzar el grau de Biotecnologia, l’estudiant ha de disposar de les eines conceptuals, manuals i tècniques per millorar els processos industrials i desenvolupar-ne de nous, a partir del coneixement i la millora de les transformacions que fan els éssers vius amb aplicacions en diverses àrees: alimentació, sanitat, química, agricultura, etc.

De l’altra, el grau d’Enginyeria Informàtica capacita l’estudiant per aconseguir solucions informàtiques globals mitjançant sòlids processos d’enginyeria. També el capacita per dirigir projectes informàtics, i per crear i gestionar la tecnologia per construir i mantenir sistemes informàtics.

De forma específica, la doble titulació aporta un valor afegit en l’àmbit de la recerca en les ciències de la vida, ja que dóna a l’estudiant la capacitat d’analitzar dades complexes (informació genòmica, proteòmica i metabolòmica) a través d’eines de programació (Perl, MysQL), fet que implica millor comprensió dels processos i autosuficiència en l’obtenció dels resultats, i més capacitat per resoldre problemes complexos.

La formació que ofereix la doble titulació permet aconseguir un professional altament qualificat que podrà aplicar tots els coneixements en els àmbits biotecnològics amb necessitats computacionals elevades

Mencions

  • Jlkad añl: De l'altra, el grau d'Enginyeria Informàtica capacita l'estudiant per aconseguir solucions informàtiques globals mitjançant sòlids processos d'enginyeria. També el capacita per dirigir projectes informàtics, i per crear i gestionar la tecnologia per construir i mantenir sistemes informàtics.

  • J lav aogija: De forma específica, la doble titulació aporta un valor afegit en l'àmbit de la recerca en les ciències de la vida, ja que dóna a l'estudiant la capacitat d'analitzar dades complexes (informació genòmica, proteòmica i metabolòmica) a través d'eines de programació (Perl, MysQL), fet que implica millor comprensió dels processos i autosuficiència en l'obtenció dels resultats, i més capacitat per resoldre problemes complexos

Sortides professionals

La doble titulació obre el ventall de sortides professionals i inclou totes les del grau de Biotecnologia i les del grau d'Enginyeria Informàtica. A més, però, la doble formació obtinguda capacita l'estudiant per accedir a llocs de treball qualificats en els temes específics de bioinformàtica i biotecnologia. En particular, en centres computacionals relacionats amb ciències de la vida, on aquest doble perfil de coneixement (biològic/computacional) és altament apreciat i sol·licitat. També podrà treballar tant en l'Administració i en organismes públics com en empreses privades.