saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Educació Infantil

Amb aquest ensenyament aprendràs a crear situacions d'ensenyament i aprenentatge que facilitin als alumnes d'entre 0 i 12 anys la construcció de coneixement. A més, et formaràs en metodologies docents adequades per a aquestes edats i podràs elaborar projectes curriculars que s'adaptin a les característiques i necessitats de les escoles. Adquiriràs també coneixements i habilitats que et permetran desenvolupar capacitats i actituds que facilitin el nivell de maduresa necessari per assumir les responsabilitats pròpies d'un mestre o mestra.

Faràs pràctiques en institucions escolars des del primer curs.

Places

Campus Sescelades 80

Campus Terres de l’Ebre 40

Idiomes

Català i castellà

Nota de tall 2017

Campus Sescelades 6,744

Campus Terres de l’Ebre 5,00

Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE 11 d'agost de 2011

Són uns estudis requereixen una vocació clara. Els alumnes han de tenir interès per comprendre l'acció educativa i la seva relació amb el nen o nena per mitjà de l'autoaprenentatge i l'aprenentatge grupal. És recomanable, a més, tenir capacitat per comprendre els processos psicològics, socials, polítics, culturals, científics i educatius, així com ser capaç de reflexionar sobre el seu paper en la transformació d'aquests processos.

Tens molts motius per estudiar amb nosaltres:

  • Apostem per un aprenentatge pràctic aplicat a les necessitats socials. Tindràs la possibilitat de participar en projectes del programa Aprenentatge Servei a través dels quals podràs posar en pràctica els teus coneixements per resoldre de problemes reals d'institucions socials del territori.
  • T'oferim la possibilitat de fer les pràctiques en centres formadors del Departament d'Ensenyament.
  • Començaràs a fer pràctiques en institucions escolars des del primer curs.
  • En el treball de fi de grau podràs fer recerca educativa vinculada a propostes de millora en les escoles de primària de la demarcació.

T'oferim tres mencions, que es corresponen amb les especialitats que preveu el Departament d'Ensenyament a l'hora d'oferir llocs de treball:

  • Educació Física. Amb aquesta menció l'estudiant coneix els fonaments teòrics de l'educació física i el seu vessant pedagògic, determina el veritable sentit que ha de tenir l'educació física, i cadascun dels aspectes que la integren, dominant les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris. Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació, i sap elaborar propostes de programació adequades en educació física de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  • Educació Musical i Dansa. Coneixeràs els fonaments teòrics de la rítmica i el seu vessant pedagògic en l'educació, sabràs integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a generador de moviment, descobriràs les possibilitats d'improvisació que genera l'educació rítmica en l'educació i hi experimenta. També sabràs determinar el veritable sentit que ha de tenir l'educació musical, i cadascun dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris. Finalment, aplicararàs els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música en l'educació i elaborarà propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.
  • Atenció a la Diversitat i Idiomes. Aquesta menció afavoreix el coneixement dels principis, fonaments i referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat, els entorns educatius, i els processos d'ensenyament aprenentatge i la reflexió sobre les diverses realitats i entorns educatius. També facilita l'anàlisi crítica de les aportacions de l'atenció a la diversitat en els diferents àmbits de l'educació i el desenvolupament de programes d'intervenció d'atenció a la diversitat. Per altra banda, pel que fa a Idiomes, l'estudiant reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals i, des de l'òptica de la lleguna anglesa, entén els conceptes del seu ensenyament i aprenentatge, comprèn i avalua les diferents metodologies, dissenya unitats didàctiques, crea activitats per ensenyar-la i desenvolupa les destreses docents bàsiques en l'ensenyament i aprenentatge.

Un cop t'hagis graduat, podràs exercir com a docent en centres escolars de titularitat pública o privada en l'etapa d'educació primària de 6 a 12 anys. Cal tenir en compte altres possibilitats laborals, com escoles d'educació especial, aules hospitalàries, escoles d'adults, empreses privades, serveis educatius de museus o altres institucions culturals o empreses dedicades a l'elaboració de materials educatius.