saltar al contingut principal
Cercar
URV

Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions: Especialitat en Telemàtica (2003)

Estructura

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits lliures Treball fi de carrera Totals
Primer cicle 1r 63 10,5 0 0 0 73,5
2n 33 27 6 9 0 75
3r 6 13,5 25,5 13,5 18 76,5
Totals 102 51 31,5 22,5 18 225