saltar al contingut principal
Cercar
URV

Enginyeria Tècnica Industrial: Química Industrial

Prerequisits

Per poder superar l'/les assignatura/es...

S'ha/n d'haver superat prèviament ...

  • Projecte Final de Carrera I
  • Projecte Final de Carrera II
  • Oficina Tècnica en Enginyeria Química
  • Control de Processos
  • Química Industrial
  • Fonaments d'Enginyeria Química
  • Disseny de Reactors Químics
  • Laboratori d'Enginyeria Química