saltar al contingut principal
Cercar
URV

Enginyeria Tècnica Industrial: Química Industrial


Estructura

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits lliures Treball fi de carrera Totals
Primer cicle 1r 72 4,5 0 6 0 82,5
2n 45 18 9 9 0 81
3r 21 12 24 9 6 72
Totals 138 34,5 33 24 6 235,5