saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils - Temps parcial

1r curs – 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre  
17264005 Anàlisi Matemàtica I 6 Bàsica Matemàtiques
17264007 Àlgebra Lineal 6 Bàsica Matemàtiques
17264101 Orientació Professional i Acadèmica 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre  
17264006 Anàlisi Matemàtica II 6 Bàsica Matemàtiques
17264008 Economia i Organització d'Empreses 6 Bàsica Empresa

1r curs – 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre  
17264001 Fonaments de Programació I 6 Bàsica Informàtica
17264013 Física 6 Bàsica Física
Segon Quadrimestre  
17264002 Fonaments de Computadors 6 Bàsica Informàtica
17264102 Fonaments de Programació II 6 Obligatòria  
17264103 Bases de Dades 6 Obligatòria  

2n curs – 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre  
17264011 Estadística 6 Bàsica Estadística
17264114 Programació 6 Obligatòria  
17264118 Xarxes de Dades 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre  
17264115 Estructures de Dades 6 Obligatòria  
17264112 Fonaments de Sistemes Operatius 6 Obligatòria  

2n curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre  
17264122 Arquitectures per Aplicacions en Xarxa 6 Obligatòria  
17264125 Enginyeria de Llocs Web 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre  
17264105 Anàlisi i Disseny d'Aplicacions 6 Obligatòria  
17264106 Aplicacions i Serveis Mòbils 6 Obligatòria  
17264123 Seguretat en Xarxes 6 Obligatòria  

3r curs – 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17264138 Programació Avançada de Dispositius Mòbils 6 Obligatòria
17264117 Tècniques Avançades de Programació 6 Obligatòria
17264126 Base de Dades Avançades 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
17264401 Pràctiques Externes I (**) 12 Obligatòria
(**) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.

3r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17264121 Desenvolupament Avançat d'Aplicacions Web 6 Obligatòria
17264113 Computació Ubiqua 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
17264301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau.