saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Tècniques de Bioprocessos Alimentaris - Temps parcial

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual  
20244005 Matemàtiques I 9 Bàsica Matemàtiques
Primer Quadrimestre  
20244001 Expressió Gràfica 6 Bàsica Expressió Gràfica
20244008 Química I 6 Bàsica Química
Segon Quadrimestre  
20244007 Fonaments de Bioquímica i Biologia 6 Bàsica Biologia
20244009 Química II 6 Bàsica Química

1r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual  
20244116 Fonaments d'Enginyeria de Processos 9 Obligatòria  
Primer Quadrimestre  
20244003 Física 6 Bàsica Física
Segon Quadrimestre  
20244002 Computació en Enginyeria de Processos 6 Bàsica Informàtica
20244004 Fisicoquímica 6 Bàsica Física

2n curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre  
20244006 Matemàtiques II 6 Bàsica Matemàtiques
20244102 Enginyeria de Biosistemes 6 Obligatòria  
20244119 Enginyeria Tèrmica 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre  
20244110 Enginyeria Fluïdomecànica 6 Obligatòria  
20244127 Cinètica de Bioprocessos i Enginyeria de Reacció 6 Obligatòria  

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual  
20244115 Fonaments de la Producció d'Aliments 9 Obligatòria  
20244124 Química i Anàlisi dels Aliments 9 Obligatòria  
Segon Quadrimestre  
20244010 Economia i Organització Industrial 6 Bàsica Empresa
20244110 Enginyeria Fluidomecànica 6 Obligatòria  

3r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
20244111 Tecnologia del Medi Ambient 6 Obligatòria
Primer Quadrimestre
20244105 Control i Instrumentació 6 Obligatòria
20244114 Disseny de Processos de Separació 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
20244118 Enginyeria de Bioprocessos i Aliments 3 Obligatòria
20244126 Modelització de Processos en Sistemes Alimentaris i Biològics 3 Obligatòria
  Optatives 6 Optatives

3r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
20244121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6 Obligatòria
20244125 Sistemes de Qualitat en Bioprocessos 6 Obligatòria
Primer Quadrimestre
20244101 Bioprocessos Alimentaris i Seguretat Alimentària 3 Obligatòria
20244112 Gestió i Valorització de Subproductes Agroindustrials 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
20244301 Treball de Fi de Grau (*) 3 Obligatòria
  Optatives 3 Optatives
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau. En aquest 60% han d'estar incloses totes les assignatures de 1r i l’assignatura de 2n curs 20244115 Fonaments de la Producció d’Aliments.