saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions: Temps parcial

Continguts (Itinerari a Temps parcial)

1r curs 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer quadrimestre
17244005 Anàlisi Matemàtica I 6 Bàsica Matemàtiques
17244101 Orientació Professional i Acadèmica 6 Obligatòria  
Segon quadrimestre
17244006 Anàlisi Matemàtica II 6 Bàsica Matemàtiques
17244008 Economia i Organització d'Empreses 6 Bàsica Empresa
17244102 Anglès Tècnic 6 Obligatòria  

1r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer quadrimestre
17244001 Fonaments de Programació 6 Bàsica Informàtica
17244003 Física I 6 Bàsica Física
17244007 Àlgebra Lineal 6 Bàsica Matemàtiques
Segon quadrimestre
17244002 Fonaments de Computadors 6 Bàsica Informàtica
17244004 Física II 6 Bàsica Física

2n curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer quadrimestre
17244009 Anàlisi de Circuits i Sistemes Lineals 6 Bàsica Senyals i Sistemes
17244010 Programació 6 Bàsica Desenvolupament de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions
17244011 Fonaments de Comunicacions I 6 Bàsica Senyals i Sistemes
Segon quadrimestre
17244106 Infraestructures per al Big Data 6 Obligatòria  
17244107 Electrònica Analògica 5 Obligatòria  
17244108 Fonaments de Comunicacions II 6 Obligatòria  
  Optatives 3    

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre  
17244104 Xarxes de Dades i Internet 6 Obligatòria
17244105 Electrònica Digital 6 Obligatòria
  Optatives 6  
Segon quadrimestre  
17244109 Laboratori de Telecomunicacions 3 Obligatòria
17244110 Transmissió i Propagació d'Ones 5 Obligatòria
17244111 Enginyeria de Radiofreqüència 5 Obligatòria
  Optatives 6  

3r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
17244112 Comunicacions Digitals 6 Obligatòria
Obligatòries per als estudiants de l'especialitat Sistemes de Telecomunicació
17244116 Emissors i Receptors 6 Obligatòria
17244117 Microcontroladors i Sistemes Embedded 6 Obligatòria
Obligatòries per als estudiants de Telemàtica
17244122 Arquitectures per a Aplicacions en Xarxa 6 Obligatòria
17244125 Enginyeria de Llocs Web 6 Obligatòria
Segon quadrimestre
17244114 Serveis Multimèdia 6 Obligatòria
17244115 Aplicacions i Serveis Mòbils 6 Obligatòria
Obligatòries per als estudiants de l'especialitat Sistemes de Telecomunicació
17244118 Sensors i Instrumentació 4.5 Obligatòria

3r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
17244113 Tractament Digital del Senyal 6 Obligatòria
Obligatòries per als estudiants de l'especialitat Sistemes de Telecomunicació
17244119 Antenes i Radiopropagació 6 Obligatòria
Obligatòries per als estudiants de Telemàtica
17244124 Modelització de Xarxes 6 Obligatòria
Segon quadrimestre
Obligatòries per als estudiants de l'especialitat Sistemes de Telecomunicació
17244120 Telefonia i Comunicacions Mòbils 6 Obligatòria
17244121 Tecnologies per a les Xarxes de Sensors, la Internet de les Coses i les Ciutats Intel·ligents 4.5 Obligatòria
Obligatòries per als estudiants de Telemàtica
17244126 Sistemes Telemàtics Distribuïts 6 Obligatòria
17244127 Aplicacions per a les Xarxes de Sensors, la Internet de les Coses i les Ciutats Intel·ligents 3 Obligatòria

4t curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
17244128 Projectes de Telecomunicacions 6 Obligatòria
17244130 Disseny de Xarxes 6 Obligatòria
Obligatòries per als estudiants de l'especialitat Sistemes de Telecomunicació
17244132 Laboratori de Sensors i Tecnologies Mòbils 3 Obligatòria
Obligatòries per als estudiants de Telemàtica
17244137 Laboratori d'Aplicacions i Serveis Mòbils 3 Obligatòria
Segon quadrimestre
17244131 Innovació i Emprenedoria 6 Obligatòria
Obligatòries per als estudiants de l'especialitat Sistemes de Telecomunicació
17244133 Telemedicina 3 Obligatòria
17244135 Telecomunicacions Industrials i Compatibilitat Electromagnètica 3 Obligatòria
Obligatòria per als estudiants de Telemàtica
17244123 Seguretat en Xarxes 6 Obligatòria

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
17244129 Gestió de l'Energia en Sistemes de Telecomunicacions 3 Obligatòria
Obligatòries per als estudiants de l'especialitat Sistemes de Telecomunicació
17244134 Comunicacions Òptiques i de Banda Ampla 6 Obligatòria
Obligatòries per als estudiants de Telemàtica
17244138 Programació Avançada de Dispositius Mòbils 6 Obligatòria
Segon quadrimestre
17244301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
Obligatòria per als estudiants de Telemàtica
17244136 Gestió de Xarxes 6 Obligatòria
(*) Per poder matricular-se en l'assignatura Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.