saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions

Branca: Enginyeria i Arquitectura

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 48 12 0 --- 60
2n 12 48 0 --- 60
3r --- 57 3 --- 60
4t --- 36 12 12 60
TOTALS 60 153 15 12 240
  • Recorda que, a més d'haver de superar tots els crèdits requerits pel pla d'estudis, per poder sol·licitar el títol oficial has d'haver obtingut la competència C1 del Currículum Nuclear: Dominar a nivell intermedi (B1) una llengua estrangera, preferentment l'anglès (s'hi inclou també el francès, l'alemany, l'italià i el portuguès).

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer quadrimestre
17244001 Fonaments de Programació 6 Bàsica Informàtica
17244003 Física I 6 Bàsica Física
17244005 Anàlisi Matemàtica I 6 Bàsica Matemàtiques
17244007 Àlgebra Lineal 6 Bàsica Matemàtiques
17244101 Orientació Professional i Acadèmica 6 Obligatòria  
Segon quadrimestre
17244002 Fonaments de Computadors 6 Bàsica Informàtica
17244004 Física II 6 Bàsica Física
17244006 Anàlisi Matemàtica II 6 Bàsica Matemàtiques
17244008 Economia i Organització d'Empreses 6 Bàsica Empresa
17244102 Anglès Tècnic 6 Obligatòria  

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer quadrimestre
17244009 Anàlisi de Circuits i Sistemes Lineals 6 Bàsica Senyals i Sistemes
17244010 Programació 6 Bàsica Desenvolupament de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions
17244103 Fonaments de Comunicacions I 6 Obligatòria  
17244104 Xarxes de Dades i Internet 6 Obligatòria  
17244105 Electrònica Digital 6 Obligatòria  
Segon quadrimestre
17244106 Infraestructures per al Big Data 6 Obligatòria  
17244107 Electrònica Analògica 5 Obligatòria  
17244108 Fonaments de Comunicacions II 6 Obligatòria  
17244109 Laboratori de Telecomunicacions 3 Obligatòria  
17244110 Transmissió i Propagació d'Ones 5 Obligatòria  
17244111 Enginyeria de Radiofreqüència 5 Obligatòria  

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
17244112 Comunicacions Digitals 6 Obligatòria
17244113 Tractament Digital del Senyal 6 Obligatòria
Segon quadrimestre
17244114 Serveis Multimèdia 6 Obligatòria
17244115 Aplicacions i Serveis Mòbils 6 Obligatòria
  Optatives 3 Optativa
 
L'estudiant obligatòriament haurà de cursar la totalitat de les assignatures d'un dels dos blocs d'assignatures obligatòries opcionals
Obligatòries opcionals: Sistemes de Telecomunicació
17244116 Emissors i Receptors (1Q) 6 Obligatòria
17244117 Microcontroladors i Sistemes Embedded (1Q) 6 Obligatòria
17244119 Antenes i Radiopropagació (1Q) 6 Obligatòria
17244118 Sensors i Instrumentació (2Q) 4.5 Obligatòria
17244120 Telefonia i Comunicacions Mòbils (2Q) 6 Obligatòria
17244121 Tecnologies per a Xarxes de Sensors, la Internet de les Coses i les Smart Cities (2Q) 4.5 Obligatòria
Obligatòries opcionals: Telemàtica
17244122 Arquitectures per a Aplicacions en Xarxa (1Q) 6 Obligatòria
17244124 Modelització de Xarxes (1Q) 6 Obligatòria
17244125 Enginyeria de Llocs Web (1Q) 6 Obligatòria
17244123 Seguretat en Xarxes (2Q) 6 Obligatòria
17244126 Sistemes Telemàtics Distribuïts (2Q) 6 Obligatòria
17244127 Aplicacions per a les Xarxes de Sensors, la Internet de les Coses i les Smart Cities (2Q) 3 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
17244128 Projectes de Telecomunicacions 6 Obligatòria
17244129 Gestió de l'Energia en Sistemes de Telecomunicacions 3 Obligatòria
17244130 Disseny de Xarxes 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon quadrimestre
17244131 Innovació i Emprenedoria 6 Obligatòria
17244301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
 
L'estudiant obligatòriament haurà de cursar la totalitat de les assignatures d'un dels dos blocs d'assignatures obligatòries opcionals
Obligatòries opcionals: Sistemes de Telecomunicació
17244132 Laboratori de Sensors i Tecnologies Mòbils (1Q) 3 Obligatòria
17244134 Comunicacions Òptiques i de Banda Ampla (1Q) 6 Obligatòria
17244133 Telemedicina (2Q) 3 Obligatòria
17244135 Telecomunicacions Industrials i Compatibilitat Electromagnètica (2Q) 3 Obligatòria
Obligatòries opcionals: Telemàtica
17244137 Laboratori d'Aplicacions i Serveis Mòbils (1Q) 3 Obligatòria
17244138 Programació Avançada de Dispositius Mòbils (1Q) 6 Obligatòria
17244136 Gestió de Xarxes (2Q) 6 Obligatòria
(*) Per poder matricular-se en l'assignatura Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau