saltar al contingut principal
Cercar
URV

Enginyeria Tècnica Industrial: Mecànica

Estructura

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits lliures Treball fi de carrera Totals
Primer cicle 1r 66 9 0 0 0 75
2n 33 36 0 6 0 75
3r 27 0 19,5 16,5 12 75
Totals 126 45 19,5 22,5 12 225