saltar al contingut principal
Cercar
URV

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió

Estructura

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits lliures Treball fi de carrera Totals
Primer cicle 1r 37,5 24 0 4,5 0 66
2n 40,5 19,5 0 6 0 66
3r 22,5 10,5 13,5 10,5 9 66
Totals 100,5 54 13,5 21 9 198