saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria Química (2010): Itinerari a Temps Parcial

Contingut (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Anual
20204005 Matemàtiques I Bàsica Matemàtiques
Primer Quadrimestre
20204008 Química I  Bàsica Química
20204001 Expressió Gràfica Bàsica Expressió Gràfica
Segon Quadrimestre
20204002 Computació en Enginyeria de Processos Bàsica Informàtica
20204009 Química II Bàsica Química

1r curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Anual
20204116 Fonaments d'Enginyeria de Processos Obligatòria  
Primer Quadrimestre 
20204003 Física Bàsica Física
Segon Quadrimestre
20204004 Fisicoquímica Bàsica Física
20204110 Enginyeria Fluïdomecànica Obligatòria  

2n curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Anual
20204120 Laboratori Integrat de Termodinàmica i Cinètica Químiques 3 Obligatòria  
20204124 Cinètica Química i Disseny de Reactors 9 Obligatòria  
Primer Quadrimestre
20204006 Matemàtiques II 6 Bàsica Matemàtiques
Segon Quadrimestre
20204007 Matemàtiques III Bàsica Matemàtiques
20204103 Electrotècnia Obligatòria  

2n curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Anual
20204119 Laboratori Integrat de Fenòmens de Transport i Mecànica de Fluids 3 Obligatòria  
20204117 Processos i Productes Químics 9 Obligatòria  
Primer Quadrimestre
20204125 Fenòmens de Transport 6 Obligatòria  
20204114 Termodinàmica 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
20204010 Economia i Organització Industrial 6 Bàsica Empresa

3r curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Anual
20204122 Disseny d'Operacions de Separació 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
20204108 Ciència dels Materials 3 Obligatòria
20204111 Tecnologia del Medi Ambient 6 Obligatòria
20204115 Termodinàmica Tècnica 4 Obligatòria
Segon Quadrimestre
20204109 Resistència de Materials 3 Obligatòria
20204112 Disseny d'Operacions de Bescanvi de Calor 5 Obligatòria
20204101 Gestió de Projectes 3 Obligatòria

3r curs -2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Anual
20204118 Simulació i Anàlisi de Processos Químics 9 Obligatòria
20204121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6 Obligatòria
Primer Quadrimestre
20204105 Control i Instrumentació 6 Obligatòria
20204113 Seguretat Industrial 3  Obligatòria
Segon Quadrimestre
20204123 Biotecnologia 3 Obligatòria

4t curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
20204102 Oficina Tècnica 6 Obligatòria
20204104 Electrònica Obligatòria
  Optatives 3 Optativa
Segon Quadrimestre
20204106 Màquines i Mecanismes 3 Obligatòria
20204401 Pràctiques Externes (*) 12  Obligatòria
       
(*) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.
  Optatives 3 Optativa

4t curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
20204107 Disseny d'Equips i Instal·lacions Obligatòria
  Optatives 9 Optativa
Segon Quadrimestre
20204301 Treball de Fi de Grau (**) 12  Obligatòria
(**) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau. En aquest 70% han d’estar incloses totes les assignatures de 1r i 2n curs i l'assignatura de 3r curs (20204118) Simulació i Anàlisi de Processos Químics.
  Optatives 3 Optativa