saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria de Seguretat i Serveis de Telecomunicacions: Assignatures Optatives

En aquest apartat podeu consultar la relació total d'assignatures optatives que s'inclouen al pla d'estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l'activació anual. 

Codi Assignatura ECTS
17244201 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17244202 Activitats Universitàries Reconegudes II 3
17244203 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I 3
17244204 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II 3
17244205 Seminaris Interdisciplinaris 3
17244206 Tecnologies Cisco 3
17244207 Tecnologies Avançades per a Telefonia Mòbil 3
17244208 Aplicacions amb Microcontroladors 3
17244209 Història de l'Enginyeria 3
17244210 Introducció als Robots Mòbils 3
17244211 Representació Gràfica d'Instal·lacions 3
17244212 Sistemes Embedded 3
17244501 Pràctiques Externes I 6
17244502 Pràctiques Externes II 6
Assignatures que només podran cursar els estudiants que hagin elegit l’especialitat de Sistemes de Telecomunicació
17244213 Arquitectures per Aplicacions en Xarxes  
17244214 Enginyeria de Llocs Web  
17244215 Seguretat en Xarxes  
Assignatures que només podran cursar els estudiants que hagin elegit l'especialitat de Telemática
17244216 Telefonia i Comunicacions Mòbils  
17244217 Microcontroladors i Sistemes Embedded  
17244218 Emissors i Receptors   
17244219 Telemedicina  
(*) Per poder matricular les assignatures de Pràctiques Externes I i II, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.
L'oferta de matèries/assignatures optatives resta pendent de desplegament