saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria de Seguretat i Serveis de Telecomunicacions: Assignatures Optatives

En aquest apartat podeu consultar la relació total d'assignatures optatives que s'inclouen al pla d'estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l'activació anual. 

Codi Assignatura ECTS
17244201 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17244202 Activitats Universitàries Reconegudes II 3
17244203 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I 3
17244204 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II 3
17244205 Seminaris Interdisciplinaris 3
17244206 Tecnologies Cisco 3
17244207 Tecnologies Avançades per a Telefonia Mòbil 3
17244208 Aplicacions amb Microcontroladors 3
17244209 Història de l'Enginyeria 3
17244210 Introducció als Robots Mòbils 3
17244211 Representació Gràfica d'Instal·lacions 3
17244212 Sistemes Embedded 3
17244501 Pràctiques Externes I 6
17244502 Pràctiques Externes II 6
Assignatures que només podran cursar els estudiants que hagin elegit l’especialitat de Sistemes de Telecomunicació
17244213 Arquitectures per Aplicacions en Xarxes 6
17244214 Enginyeria de Llocs Web 6
17244215 Seguretat en Xarxes 6
Assignatures que només podran cursar els estudiants que hagin elegit l'especialitat de Telemática
17244216 Telefonia i Comunicacions Mòbils 6
17244217 Microcontroladors i Sistemes Embedded 6
17244218 Emissors i Receptors  6
17244219 Telemedicina 3
(*) Per poder matricular les assignatures de Pràctiques Externes I i II, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.
L'oferta de matèries/assignatures optatives resta pendent de desplegament