saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions: Assignatures Optatives

En aquest apartat podeu consultar la relació total d'assignatures optatives que s'inclouen al pla d'estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l'activació anual. 

Codi Assignatura ECTS
17244201 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17244202 Activitats Universitàries Reconegudes II 3
17244203 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I 3
17244204 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II 3
17244205 Seminaris Interdisciplinaris 3
17244206 Tecnologies Cisco 3
17244207 Tecnologies Avançades per a Telefonia Mòbil 3
17244208 Aplicacions amb Microcontroladors 3
17244209 Història de l'Enginyeria 6
17244210 Introducció als Robots Mòbils 3
17244211 Representació Gràfica d'Instal·lacions 3
17244212 Sistemes Embedded 3
17244242 Dispositius i Sistemes Optoelectrònics 3
14244246 Eines per Emprendre 6
17244501 Pràctiques Externes I 6
17244502 Pràctiques Externes II 6
Assignatures que només podran cursar els estudiants que hagin triat l’especialitat de Sistemes de Telecomunicació
17244213 Arquitectures per Aplicacions en Xarxes 6
17244214 Enginyeria de Llocs Web 6
17244215 Seguretat en Xarxes 6
17244221 Modelització de Xarxes 6
17244223 Sistemes Telemàtics Distribuïts 6
17244225 Aplicacions per a les Xarxes de Sensors, la Internet de les Coses i les Ciutats Intel·ligents 3
17244228 Laboratori d’Aplicacions i Serveis Mòbils 3
17244229 Programació Avançada de Dispositius Mòbils 6
17244231 Gestió de Xarxes 6
Assignatures que només podran cursar els estudiants que hagin triat l'especialitat de Telemática
17244216 Telefonia i Comunicacions Mòbils 6
17244217 Microcontroladors i Sistemes Embedded 6
17244218 Emissors i Receptors  6
17244219 Telemedicina 3
17244220 Antenes i Radioprogramació 6
17244222 Sensors i Instrumentació 4.5
17244224 Tecnologies per a les Xarxes de Sensors, la Internet de les Coses i les Ciutats Intel·ligents 4.5
17244226 Laboratori de Sensors i Tecnologies Mòbils 3
17244227 Comunicacions Òptiques i de Banda Ampla 6
17244230 Telecomunicacions Industrials i Comptabilitat Electromagnètica 3
(*) Per poder matricular les assignatures de Pràctiques Externes I i II, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.
L'oferta de matèries/assignatures optatives resta pendent de desplegament