saltar al contingut principal
Cercar
URV

Llicenciatura en Enologia

Taula d'Adaptacions

Assignatures pla 1996
Crèdits
Assignatures pla 2003
Crèdits

Composició i Evolució del Vi

4,5

Composició i Evolució del Vi

4,5

Biologia de la Vid

9

Biologia de la Vid

6

Viticultura General

6

Viticultura

9

Patologia i Tractaments
4,5

Bioquímica Enològica

4,5

Bioquímica i Microbiologia Enològiques

13,5

Biologia Molecular Enològica
4,5
Microbiologia Enològica
4,5

Pràctiques Integrades de Viticultura

6

Pràctiques Integrades de Viticultura

9

Enologia General
9

Enologia General

13,5

Anàlisi Sensorial

4,5

Anàlisi i Control Químic Enològic

9

Anàlisi i Control Químic Enològic

9

Cultura Vitivinícola

3

Cultura Vitivinícola

4,5

Pràctiques Integrades d'Enologia

6

Pràctiques Integrades Enològiques

6

Enginyeria Enològica

4,5

Enginyeria Enològica

4,5

Economia Vitivinícola

4,5

Economia i Gestió de l'Empresa Vitivinícola

9
Gestió de l'Empresa Vitivinícola
4,5

Normativa i Legislació Vitivinícola

3

Normativa i Legislació Vitivinícola

4,5

Pràctiques en Celler

9

Practicum

9

Vins Escumosos i Gasificats

6

Vins Escumosos i Gasificats

6

Anàlisi Instrumental Enològic
4,5
Anàlisi Instrumental Enològica
4,5
Micologia Vitícola
4,5
Micologia Vitivinícola
4,5
Anàlisi Sensorial Aprofundit
4,5
Anàlisi Sensorial Aprofundit
4,5
Biotecnologia Enològica
4,5
Biotecnologia Enològica
4,5
Criança i Envelliment de Vins
4,5
Criança i Envelliment de Vins
4,5
Factors Externs de la Producció Vitícola
4,5
Factors Externs de la Producció Vitícola
4,5

Observacions

 • Les assignatures superades al pla 1996 que no són objecte d'adaptació poden ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció.

Calendari d'Extinció (Pla 1996)

Curs 2003-04 Curs 2004-05 Curs 2005-06 Curs 2006-07 Curs 2007-08
1r. curs Tutoria 1r. curs Examen 1r. curs Extingit --- ----
2n. curs Docència 2n. curs Tutoria 2n. curs Examen 2n. curs Extingit ---

Observacions alumnes:

 • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de Tutoria i Examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir de dues convocatòries extraordinàries d'examen dins d'aquell mateix curs.
  Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.
 • En el cas d'assignatures compartides amb el pla nou (2003), el centre pot oferir Docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
 • En les assignatures amb Tutoria o Docència alternativa, l'estudiant pagarà l'import íntegre del preu del crèdit.
  En les assignatures amb dret sols a Examen, l'estudiant pagarà el 25% del preu del crèdit.
 • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla, poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat el curs 2003-04.

Observacions professors/es:

 • En les assignatures del curs que correspon "Tutoria" al professor que tingui assignada la docència li correspondrà una càrrega lectiva del 20% dels crèdits de l'assignatura.
 • En les assignatures del curs que correspon "Examen" al professor que tingui assignada l'activitat no li suposarà cap repercussió en la càrrega docent.
 • En el cas que hagin assignatures en procés d'extinció, que també formin part del nou pla d'estudis (una referència pot ser la Taula d'Adaptació), el Centre pot oferir Docència Alternativa, proposant que es comparteixin els dos plans, durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  La càrrega lectiva al professor li contarà una sola vegada, vinculada a l'assignatura del pla nou.