saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria Telemàtica (2010)

Contingut (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
17224005 Anàlisi Matemàtica I 6 Bàsica Matemàtiques
17224007 Àlgebra Lineal  6 Bàsica Matemàtiques
Segon Quadrimestre
17224006 Anàlisi Matemàtica II 6 Bàsica Matemàtiques
17224008 Economia i Organització d'Empreses 6 Bàsica Empresa
17224102 Anglès Tècnic 6 Obligatòria  

1r curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre 
17224001 Fonaments de Programació 6 Bàsica Informàtica

17224003

Física I 6 Bàsica Física
17224101 Orientació Professional i Acadèmica 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
17224002 Fonaments de Computadors 6 Bàsica Informàtica
17224004 Física II 6 Bàsica Física

2n curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
17224010 Teoria de Circuits 6 Bàsica Sistemes Lineals
17224107 Fonaments de Comunicacions 6 Obligatòria  
17224114 Programació 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
17224009 Processat de Senyal 6 Bàsica Sistemes Lineals
17224103 Electrònica Bàsica 6 Obligatòria  

2n curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
17224118 Xarxes de Dades 6 Obligatòria  
17224011 Sistemes Lineals 6 Bàsica Sistemes Lineals
Segon Quadrimestre
17224108 Comunicacions Digitals 6 Obligatòria  
17224121 Radiació i Ones 6 Obligatòria  
17224122 Tecnologia de Radiofreqüència 6 Obligatòria  

3r curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17224105 Microprocessadors 6 Obligatòria
17224111 Modelització de Xarxes 6 Obligatòria
17224115 Sistemes d'Alta Freqüència 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
17224116 Sistemes de Comunicacions 6 Obligatòria
17224124 Disseny de Xarxes 6 Obligatòria

3r curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17224109 Serveis Multimèdia 6 Obligatòria
17224117 Antenes i Radiopropagació 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
17224104 Electrònica de Potència i Energies 6 Obligatòria
17224119 Gestió de Sistemes i Xarxes 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa

4t curs -1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17224110 Arquitectures Telemàtiques 6 Obligatòria
17224113 Projectes de Telecomunicació 6 Obligatòria
17224123 Sistemes Oberts 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
17224106 Sistemes Distribuïts 6 Obligatòria
17224120 Seguretat en Xarxes 6 Obligatòria

4t curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17224112 Teletrànsit i Protocols 6 Obligatòria
   Optatives 6  Optativa
Segon Quadrimestre
17224301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
  Optatives 6 Optativa