saltar al contingut principal
Cercar
URV

Enginyeria Química

Estructura

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits lliures Treball fi de carrera Totals
Primer cicle 1r 78 0 0 3 0 81
2n 55,5 6 6 13,5 0 81
total 133,5 6 6 16,5 0 162
Segon cicle 3r 48 9 12 12 0 81
4t 33 0 36 12 0 81
0 28,5 19,5 0 33 81
total 81 37,5 67,5 24 33 243
Totals 214,5 43,5 73,5 40,5 33 405