saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria Mecànica (2010): Prerrequisits

PER PODER MATRICULAR L'ASSIGNATURA...   S'HA DE TENIR SUPERADA L'ASSIGNATURA...  
Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS
20224103 Mecànica i Teoria de Mecanismes I 6 20224004 Fonaments Físics de l'Enginyeria I 6
20224104 Mecànica i Teoria de Mecanismes II 6 20224004 Fonaments Físics de l'Enginyeria I 6
20224102 Laboratori de Màquines i Mecanismes 3 20224004 Fonaments Físics de l'Enginyeria I 6
20224106 Elasticitat i Resistència de Materials I 6 20224004 Fonaments Físics de l'Enginyeria I 6
20224005 Fonaments Físics de l'Enginyeria II 6
20224107 Elasticitat i Resistència de Materials II 6 20224004 Fonaments Físics de l'Enginyeria I 6
20224005 Fonaments Físics de l'Enginyeria II 6
20224105 Laboratori d'Elasticitat i Resistència de Materials 3 20224004 Fonaments Físics de l'Enginyeria I 6
20224005 Fonaments Físics de l'Enginyeria II 6
20224118 Teoria i Disseny d'Estructures 6 20224106 Elasticitat i Resistència de Materials I 6
20224107 Elasticitat i Resistència de Materials II 6
20224119 Construcció Industrial 3 20224106 Elasticitat i Resistència de Materials I 6
20224107 Elasticitat i Resistència de Materials II 6
20224122 Disseny de Màquines 6 20224106 Elasticitat i Resistència de Materials I 6
20224107 Elasticitat i Resistència de Materials II 6
20224103 Mecànica i Teoria de Mecanismes I 6
20224104 Mecànica i Teoria de Mecanismes II 6
20224123 Dinàmica de Sistemes Mecànics 6 20224106 Elasticitat i Resistència de Materials I 6
20224107 Elasticitat i Resistència de Materials II 6
20224103 Mecànica i Teoria de Mecanismes I 6
20224104 Mecànica i Teoria de Mecanismes II 6
20224124 Laboratori d'Assaig de Màquines 3 20224106 Elasticitat i Resistència de Materials I 6
20224107 Elasticitat i Resistència de Materials II 6
20224103 Mecànica i Teoria de Mecanismes I 6
20224104 Mecànica i Teoria de Mecanismes II 6