saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Enginyeria Mecànica (2010): Assignatures Optatives

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

Codi Assignatura ECTS
20224201 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
20224205 Activitats Universitàries Reconegudes II 3
20224202 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) 3
20224206 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) 3
20224203 Seminaris Interdisciplinaris 3
20224207 Maquinària i Manteniment 3
20224208 Manteniment Industrial 3
20224209 Disseny de Recipients a Pressió 3
20224210 Disseny de Grups Mecànics 3
20224211 Tribologia i Lubricació 3
20224212 Topografia 3
20224213 Càlcul Avançat d'Estructures 3
20224214 Història de l'Enginyeria 6
20224215 Enginyeria de Polímers 3
20224222 Automòbils 3
20224223 Climatitzacions en Edificacions 3
20224224 Motors Endotèrmics 3
20224225 Eines per Emprendre 6
20224501 Pràctiques Externes (*) 12
(*) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.
L'oferta de matèries/assignatures optatives resta pendent de desplegament