saltar al contingut principal
Cercar
URV

Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Electrònica Industrial (2002)

Prerequisits

Per poder superar l'/les assignatura/es...

S'ha/n d'haver superat prèviament ...

Projecte Fi de Carrera

  • Instrumentació Electrònica
  • Informàtica Industrial II
  • Electrònica de Potència
  • Control Automàtic
  • Automatització Industrial
  • Oficina Tècnica en Enginyeria Electrònica