saltar al contingut principal
Cercar
URV

Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Electricitat (2002)

Prerequisits

Per poder superar l'/les assignatura/es...

S'ha/n d'haver superat prèviament ...

Projecte Fi de Carrera

  • Oficina Tècnica en Enginyeria Elèctrica
  • Màquines Elèctriques I
  • Màquines Elèctriques II
  • Càlcul de Màquines Elèctriques
  • Control de Màquines Elèctriques
  • Transport d'Energia Elèctrica
  • Instal·lacions Elèctriques I
  • Instal·lacions Elèctriques II