saltar al contingut principal
Cercar
URV

Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Electricitat (2002)

Estructura

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits lliures Treball fi de carrera Totals
Primer cicle 1r 58,5 6 0 6 0 70,5
2n 51 15 4,5 7,5 0 78
3r 27 7,5 21 9 12 (troncal) 76,5
Totals 136,5 28,5 25,5 22,5 12 225