saltar al contingut principal
Cercar
URV

Arquitectura (2005)

Estructura

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits lliures Treball fi de carrera Totals
Primer cicle 1r 46,5 28,5 0 0   75
2n 60 13,5 7,5 0   81
Segon cicle 3r 37,5 24 6 12   79,5
4t 48 13,5 7,5 7,5   76,5
33 0 12 18   63
Totals 225 79,5 33 37,5   375