saltar al contingut principal
Cercar
URV

Llicenciatura en Química

Estructura
Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits lliures Treball fi de carrera Totals
Primer cicle 1r 67,5 0 4,5 5 0 77
2n 60 0 12 10,5 0 82,5
Total 127,5 0 16,5 10,5 0 159,5
Segon cicle 3r 63 3 7,5 7,5 0 81
4t 24 7,5 40,5 9 0 81
Total 87 10,5 48 16,5 0 162
Totals 214,5 10,5 64,5 32 0 321,5


Continguts 1r cicle
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
13011013

Àlgebra

4,5

TRONCAL

 • Àlgebra
 • Anàlisi Matemàtica
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Geometria i Topologia
 • Matemàtica Aplicada
13011001

Bioquímica

9

TRONCAL

 • Bioquímica i Biologia Molecular
13011014

Càlcul

6

TRONCAL

 • Àlgebra
 • Anàlisi Matemàtica
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Geometria i Topologia
 • Matemàtica Aplicada
13011008

Electricitat i Optica

7,5

TRONCAL

 • Electromagnetisme
 • Electrònica
 • Física Aplicada
 • Física Atómica, Molecular i Nuclear
 • Física de la Terra, Astronomia i Astrofísica
 • Física de la Matèria Condensada
 • Física Teòrica
 • Òptica
13011009

Enginyeria Química

7,5

TRONCAL

 • Enginyeria Química
13011003

Enllaç Químic

4,5

TRONCAL

 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
13011016

Equilibrio Iònic en Solució

6

TRONCAL

 • Química Anàlitica
13011015

Estadística i Programació

3

TRONCAL

 • Àlgebra
 • Anàlisi Matemàtica
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Geometria i Topologia
 • Matemàtica Aplicada
13011011

Experimentació en Química Analítica i Química Física I

7,5

TRONCAL

 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
13011012

Experimentació en Química Analítica i Química Física II

7,5

TRONCAL

 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
13011004

Experimentació en Síntesi Química I

7,5

TRONCAL

 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
13011005

Experimentació en Síntesi Química II

7,5

TRONCAL

 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
13011007

Mecànica

6

TRONCAL

 • Electromagnetisme
 • Electrònica
 • Física Aplicada
 • Física Atòmica, Molecular i Nuclear
 • Física de la Terra, Astronomia i Astrofísica
 • Física de la Matèria Condensada
 • Física Teòrica
 • Òptica
13011010

Operacions Bàsiques

6

TRONCAL

 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
13011006

Principis de Termodinàmica

3

TRONCAL

 • Electromagnetisme
 • Electrònica
 • Física Aplicada
 • Física Atòmica, Molecular i Nuclear
 • Física de la Terra, Astronomia i Astrofísica
 • Física de la Matèria Condensada
 • Física Teòrica
 • Òptica
13011017

Química Analítica

4,5

TRONCAL

 • Química Analítica
13011002

Química Física

6

TRONCAL

 • Química Física
13011021

Química Inorgànica I

4,5

TRONCAL

 • Química Inorgànica
13011022

Química Inorgànica II

4,5

TRONCAL

 • Química Inorgànica
13011019

Química Orgànica I

4,5

TRONCAL

 • Química Orgànica
13011020

Química Orgànica II

6

TRONCAL

 • Química Orgànica
13011018

Termodinàmica Química

4,5

TRONCAL

 • Química Física
 

Optatives

16,5

OPTATIVES

 

Continguts 2n cicle
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement Àrea URV
13012027

Anàlisi Instrumental

4,5

TRONCAL

 • Química Analítica
 • Química Analítica
13012023

Ciència dels Materials

6

TRONCAL

 • Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
 • Electrònica
 • Física Aplicada
 • Física de la Matèria Condensada
 • Enginyeria Química
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
 • Cristal·lografia i Mineralogia
 • Edafologia i Química Agrícola
 
13012036

Compostos de Coordinació

4,5

TRONCAL

 • Química Inorgànica
 • Química Inorgànica
13012024

Determinació Estructural I

6

TRONCAL

 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
 
13012025

Determinació Estructual II

3

TRONCAL

 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
 
13012033

Espectroscòpia Molecular

4,5

TRONCAL

 • Química Física
 • Química Física
13012032

Metodologia i Experimentació en Bioquímica I

3

TRONCAL

 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Edafologia i Química Agrícola
 • Enginyeria Química
 • Nutrició i Bromatologia
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 
13012029

Experimentació en Química Avançada I

9

TRONCAL

 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Edafologia i Química Agrícola
 • Enginyeria Química
 • Nutrició i Bromatologia
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 
13012040

Experimentació en Química Avançada II

9

TRONCAL

 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Edafologia i Química Agrícola
 • Enginyeria Química
 • Nutrició i Bromatologia
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 
13012030

Experimentació en Química Avançada III

3

TRONCAL

 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Edafologia i Química Agrícola
 • Enginyeria Química
 • Nutrició i Bromatologia
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 
13012031

Experimentació en Química Avançada IV

3

TRONCAL

 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Edafologia i Química Agrícola
 • Enginyeria Química
 • Nutrició i Bromatologia
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 
13012037

Organometàl·lics

3

TRONCAL

 • Química Inorgànica
 • Química Inorgànica
13012039

Productes Naturals

4,5

TRONCAL

 • Química Orgànica
 • Química Orgànica
13012026

Química Analítica Avançada

4,5

TRONCAL

 • Química Anàlitica
 • Química Anàlitica
13012034

Química Física Avançada

6

TRONCAL

 • Química Física
 • Química Física
13012038

Química Orgànica Avançada

4,5

TRONCAL

 • Química Orgànica
 • Química Orgànica
13012035

Sòlids Inorgànics

3

TRONCAL

 • Química Inorgànica
 • Química Inorgànica
13012028

Tècniques de Separació

6

TRONCAL

 • Química Anàlitica
 • Química Anàlitica
13012101

Documentació

3

OBLIGATÒRIA

 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
 
13012103

Simetria i Caracterització de Sòlids

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Cristal·lografia i Mineralogia
 • Cristal·lografia i Mineralogia
13012102

Teoria de Grups

3

OBLIGATÒRIA

 • Química Física
 • Química Física
 

Optatives

48

OPTATIVES