saltar al contingut principal
Cercar
URV

Llicenciatura en Química

Has de tenir en compte que...
 • El centre elabora l'oferta anual d'optatives activant algunes de les assignatures de la llista següent.
 • Les matèries es diversifiquen en assignatures, i el que has de cursar són assignatures.
Optatives de primer i segon cicle
Matèria Codi Assignatura Crèdits Àrees de Coneixement
  13013206

Organització d'Empreses

4,5

 • Organització d'Empreses
  13013205

Aplicació de la Informàtica als Problemes Químics

6

 • Química Analítica
 • Química Física
  13013210

Tècniques de Comunicació en Química

1,5

 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Orgànica
 • Química Inorgànica
 • Física Aplicada
COMPLEMENTS DE FÍSICA 13013203

Experimentació en Física

4,5

 • Física Aplicada
13013221

Física del Medi Ambient

3

13013246

Fonaments Físics de les Tècniques Espectroscòpiques

4,5

13013217

Física de l'Estat Líquid. Tècniques de Mesura

3

13013243

Física de Nous Materials

3

13013249

Física de Materials Polimèrics

3

COMPLEMENTS DE QUÍMICA ORGÀNICA 13013207

Temes Especials de Química Orgànica

3

 • Química Orgànica
13013215

Química de Polímers

4,5

13013239

Química Orgànica Industrial

3

13013219

Mecanismes de Reacció

3

13013244

Química Orgànica Estructural i Disseny de Síntesi

4,5

13013201

Química Orgànica Estructural

3

13013202

Disseny de Síntesi

4,5

COMPLEMENTS DE QUÍMICA INORGÀNICA 13013209

Temes Especials de Química Inorgànica

3

 • Química Inorgànica
13013240

Catàlisi Homogènia

3

13013234

Catàlisi Heterogènia

3

13013245

Aplicació de Compostos Metalls de Transició en Síntesi Orgànica

3

13013248

Bioinorgànica

3

13013250

Temes Especials en Química Inorgànica Avançada

3

COMPLEMENTS DE BIOQUÍMICA 13013216

Enzimologia

6

 • Bioquímica i Biologia Molecular
13013223

Biosíntesi de Macromolècules

3

13013212

Experimentació en Bioquímica i Microbiologia Industrials

4,5

13013252

Biofísica

7,5

13013253

Biotecnologia Computacional

4,5

13013208

Instrumentació a Química

4,5

13013213

Experimentació en Regulació del Metabolisme

1,5

13013254

Bioquímica i Microbiologia Industrials

9

13013236

Regulació del Metabolisme

4,5

COMPLEMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA    

24

 • Enginyeria Química
Optatives de segon cicle
Matèria Codi Assignatura Crèdits Àrees de Coneixement
COMPLEMENTS DE QUÍMICA ANALÍTICA 13012220

Anàlisi Química de Productes Industrials

3

 • Química Analítica
13012232

Avaluació i Control de la Qualitat

3

13012233

Anàlisi i Control Ambiental

3

13012241

Anàlisi Química de Productes Naturals

3

13012251

Control Analític de Processos Químics

3

COMPLEMENTS DE QUÍMICA FÍSICA 13012218

Modelització Molecular

3

 • Química Física
13012222

Teoria de l'Estructura i Reactivitat Química

4,5

13012225

Cinètica de Processos Electròdics

3

13012252

Química Computacional

6

13012242

Química Física de Macromolècules

3

  13012230

Sistemes Informàtics d'Interès Químic

4,5

 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Orgànica
 • Química Inorgànica
  13012231

Treball Experimental

20

 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Orgànica
 • Química Inorgànica
  13012235

Nucleació i Creixement de Cristalls

3

 • Cristal·lografia i Mineralogia
METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS    

3

 • Enginyeria Química