saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Educació Infantil (2009)

Branca: Ciències Socials i Jurídiques

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATÒRIES CRÈDITS OPTATIVES CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 -- -- -- -- 60
2n 42 18 -- -- -- 60
3r -- 24 15 21 (obligatòria) -- 60
4t -- 18 12 21 (obligatòria) 9 (obligatòria) 60
TOTALS 102 60 27 42 9 240
  • Recorda que, a més d'haver de superar tots els crèdits requerits pel pla d'estudis, per poder sol·licitar el títol oficial has d'haver obtingut la competència C1 del currículum nuclear:  Dominar a nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l'anglès (s'hi inclou també el francès, l'alemany, l'italià i el portuguès)

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

Els codis dels ensenyaments de Grau corresponen, el primer al grup de Tarragona, el segon al grup de Tortosa i el tercer al grup del Vendrell.

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual

11254001

11264001

11274001

Societat, Família i Educació 12 Bàsica Sociologia

11254002

11264002

11274002

Processos i Contextos Educatius 18 Bàsica Educació

11254003

11264003

11274003

Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18 Bàsica Psicologia

11254004

11264004

11274004

Habilitats Comunicatives 12 Bàsica Comunicació

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual

11254005

11264005

11274005

Escola Inclusiva i Atenció Primerenca 6 Bàsica Educació

11254006

11264006

11274006

Organització de l'Espai Escolar, Materials i Habilitats Docents 12 Bàsica Educació

11254007

11264007

11274007

Infància, Salut i Alimentació 12 Bàsica Educació

11254008

11264008

11274008

L'Escola d'Educació Infantil 6 Bàsica Educació

11254009

11264009

11274009

Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Desenvolupament 6 Bàsica Psicologia

11254101

11264101

11274101

Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expressió Plàstica i l'Expressió Corporal I 6 Obligatòria  

11254104

11264104

11274104

Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura I 6 Obligatòria  

11254107

11264107

11274107

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques I 6 Obligatòria  

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual

11254102

11264102

11274102

Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expressió Plàstica i l'Expressió Corporal II 12 Obligatòria

11254105

11264105

11274105

Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura II 6 Obligatòria

11254108

11264108

11274108

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques II 6 Obligatòria

11254401

11264401

11274401

Pràcticum I (*) 21 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura Pràcticum I, és requisit indispensable haver superat el 40% dels crèdits totals del grau. En aquest 40% han d’estar incloses totes les assignatures de 1r curs.
  Optatives 15 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual

11254103

11264103

11274103

Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expressió Plàstica i l'Expressió Corporal III 3 Obligatòria

11254106

11264106

11274106

Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura III 9 Obligatòria

11254109

11264109

11274109

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques III 6 Obligatòria

11254301

11264301

11274301

Treball de Fi de Grau (***)

9

Obligatòria

11254402

11264402

11274402

Pràcticum II (**) 21 Obligatòria
(***) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràcticum II, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau. En aquest 50% ha d'estar inclòs el Practicum I.
  Optatives 12 Optativa