saltar al contingut principal
Cercar
URV

Diplomatura en Turisme(2002)

Estructura

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits lliures Treball fi de carrera Totals
Primer cicle 1r 48 12 0 0 0 60
2n 18 12 18 12 0 60
3r 30 0 24 6 0 60
Totals 96 24 42 18 0 180

Continguts 1r curs

1r Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
21011001
Gestió d'Empreses
6
TRONCAL
 • Organización d'Empreses
21011005
Recursos Territorials Turístics
6
TRONCAL
 • Anàlisi Geogràfica Regional
 • Geografia Humana
 • Ecologia
21011007
Introducció a l'Economia
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
21011011
Estructura de Mercats
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Sociologia
 • Psicologia Social
21011102
Estadística i Tècniques d'Anàlisi de l'Activitat Turística
6
OBLIGATÒRIA
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
2n Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
21011003
Legislació Turística
6
TRONCAL
 • Dret Civil
 • Dret Mercantil
 • Dret Administratiu
 • Dret Financer i Tributari
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
21011008
Comptabilitat
6
TRONCAL
 • Economia Financera i Comptabilitat
21011009
Operacions i Processos de Producció
6
TRONCAL
 • Organització d'Empreses
 • Tecnologia dels Aliments
 • Nutrició i Bromatologia
 • Economia Aplicada
 • Sociologia
21011101
Economia del Turisme
6
OBLIGATÒRIA
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
21011010
Patrimoni Cultural
6
TRONCAL
 • Història de l'Art
 • Antropologia Social

Continguts 2n curs

1r Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
21011004
Dret Aplicat al Sector Turístic
6
TRONCAL
 • Dret Civil
 • Dret Mercantil
 • Dret Administratiu
 • Dret Financer i Tributari
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
21011103
Geografia dels Destins Turístics i d'Oci
6
OBLIGATÒRIA
 • Anàlisi Geogràfica Regional
 • Geografia Humana
21011104
Sociologia del Turisme i de l'Oci
6
OBLIGATÒRIA
 • Sociologia
 • Psicologia Social
 
6
OPTATIVA
2n Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
21011002
Organització d'Empreses i Recursos Humans
6
TRONCAL
 • Organització d'Empreses
21011012
Practicum I
6
TRONCAL
 • Totes les àrees de la titulació
 
6
OPTATIVA
 
6
OPTATIVA

Continguts 3r curs

1r Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
21011015
Anglès
6
TRONCAL
 • Filologia Anglesa
21011014
Màrketing Turístic
6
TRONCAL
 • Comercialització i Investigació de Mercats
 
6
OPTATIVA
 
6
OPTATIVA
2n Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
21011016
21011017
Alemany o Francès
6
TRONCAL
 • Filologia Alemanya
 • Filologia Francesa
21011006
Planificació dels Espais Turístics
6
TRONCAL
 • Anàlisi Geogràfica Regional
 • Geografia Humana
 • Ecologia
21011013
Practicum II
6
TRONCAL
 • Totes les àrees de la titulació
 
6
OPTATIVA
 
6
OPTATIVA