saltar al contingut principal
Cercar
URV

Diplomatura en Treball Social

Has de tenir en compte que...

 • El centre elabora l'oferta anual d'optatives activant algunes de les assignatures de la llista següent.

Optatives

Codi Assignatura Crèdits Àrees de Coneixement
15051201
Pedagogia Social

4,5

 • Teoria i Història de la Educació
15051202
Elements d'Economia
4,5
 • Economia Aplicada
15051203
Treball Social i Tercera Edat
4,5
 • Treball Social i Serveis Socials
15051204
Treball Social i Discapacitats
4,5
 • Treball Social i Serveis Socials
15051205
Psicosociologia i Dinàmica de Grups
4,5
 • Psicologia Social
15051206
Treball Social i Marginació
4,5
 • Antropologia Social
15051207
Intervenció Social en l'Àmbit de la Salut Mental
4,5
 • Treball Social i Serveis Socials
15051208
Treball Social i Drogodependències
4,5
 • Treball Social i Serveis Socials
15051209
Justícia Penal Juvenil
4,5
 • Dret Penal
15051210
Treball Social en la Família i la Infància
4,5
 • Treball Social i Serveis Socials
15051211
Sociologia de la Juventut
4,5
 • Sociologia
15051212
Gestió i Direcció de Centres
4,5
 • Organització d'Empreses
15051213
Economia i Control Pressupostari
6
 • Economia Aplicada
 • Treball Social i Serveis Socials
15051214
Història del Pensament Social
6
 • Sociologia
 • Teoria i Història de l'Educació
 • Història de la Filosofia
 • Antropologia Social
15051215
Educació del Temps Lliure
6
 • Psicologia Social
 • Didàctica i Orgalització Escolar
 • Teoria i Història de l'Educació
15051216
Sociologia dels Grups Socials
6
 • Treball Social i Serveis Socials
 • Sociologia
 • Antropologia Social
 • Psicologia Social
15051217
Cursos Monogràfics
6
 • Totes les àrees que figuren en les assignatures optatives