saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Treball Social (2009): Itinerari a temps parcial

Continguts (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
15224003 Marginació i Exclusió social 6 Bàsica Antropologia
15224004 Psicologia Social 6 Bàsica Psicologia
15224008 Habilitats del Treballador Social 6 Bàsica Habilitats del Treballador Social
Segon Quadrimestre
15224103 Habilitats Socials i Comunicació Interpersonal 6 Obligatòria  
15224104 Política Social 6 Obligatòria  

1r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
15224002 Antropologia Social i Cultural 6 Bàsica Antropologia
15224101 Fonaments de Treball Social 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
15224001 Comunicació i Societat de la Informació 6 Bàsica Comunicació
15224005 Pedagogia Social 6 Bàsica Educació
15224006 Sociologia 6 Bàsica Sociologia

2n curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
15224009 Constitució i Administració Pública 6 Bàsica Dret
15224105 Metodologia del Treball Social: Planificació i Intervenció 6 Obligatòria  
15224108 Sistemes de Benestar Social 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
15224010 Drets Socials   Bàsica Dret
15224106 Models i Tècniques d'Intervenció Social 6 Obligatòria  

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS  Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
15224007 Estructura de la població i Desigualtat Socials 6 Bàsica Sociologia
15224111 Tècniques Qualitatives d'Investigació Social 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
15224109 Estructura de Serveis Socials 9 Obligatòria  
15224117 Dret de Persona, Família i Estrangeria 9 Obligatòria  

3r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
15224112 Tècniques Quantitatives d'Investigació Social 6 Obligatòria
15224114 Treball Social, Individual i Familiar 6 Obligatòria
15224118 Dret Laboral i Penal 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
15224115 Treball Social de Grups i Equips 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa

3r curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Anual
15224113 Investigació Social Aplicada 9 (6c 1Q - 3c 2Q) Obligatòria
Primer Quadrimestre
15224119 Psicologia Evolutiva i Familiar 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
15224102 Deontologia del Treball Social 3 Obligatòria
15224116 Intervenció Social Comunitària 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa

4t curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
15224110 Serveis Socials Comparats 6 Obligatòria
15224120 Gestió i Lideratge d'Organitzacions de Serveis Socials 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa
Segon Quadrimestre
  Optatives 12 Optativa

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
15224401 Pràcticum d'Intervenció (*) 18 (12c 1Q - 6c 2Q) Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Pràcticum d'Intervenció, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Segon Quadrimestre
15224107 Clínica Social i Supervisió 6 Obligatòria
15224301 Treball de Fi de Grau (**) 6 Obligatòria
(**) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau i a l'hora matricular tots els crèdits que falten per finalitzar els estudis.