saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Treball Social: curs i taula d'adaptació

 Curs d'adaptació

Codi Assignatura Ects Tipologia
Anual
15224606  Idioma Estranger  6 Obligatòria
15224402 Pràcticum d'Intervenció  18  Obligatòria 
Primer Quadrimestre
15224604 Mediació i Gestió del Conflicte 6 Obligatòria 
15224601 Models i Tècniques d'Intervenció Social 6 Obligatòria 
15224602  Treball Social, Individual i Familiar  6 Obligatòria 
Segon Quadrimestre
15224603  Clínica Social i Supervisió  6 Obligatòria 
15224605 Polítiques d'Igualtat de Gènere 6 Obligatòria 
15224302 Treball Fi de Grau 6 Obligatòria 

Assignatures a reconèixer

ASSIGNATURES PLA NOU
(Grau de Treball Social)
 Codi Assignatura ECTS
15224101 Fonaments del Treball Social 6
15224103 Habilitats Socials i Comunicació Interpersonal 6
15224001 Comunicació i Societat de la Informació 6
15224002 Antropologia Social i Cultural 6
15224003 Marginació i Exclusió Social 6
15224004 Psicologia Social 6
15224005 Pedagogia Social 6
15224006 Sociologia 6
15224104 Política Social 6
15224008 Habilitats del Treballador Social 6
15224105 Metodologia del Treball Social: Planificació i Intervenció 6
15224108 Sistemes de Benestar Social 6
15224109 Estructura de Serveis Socials 9
15224007 Estructura de la població i Desigualtat Social 6
15224009 Constitució i Administració Públiques 6
15224010 Drets Socials 6
15224117 Dret de Persona, Família i Estrangeria 9
15224111

Tècniques Qualitatives d'Investigació Social

6
15224112 Tècniques Quantitatives d'Investigació Social 6
15224113 Investigació Social Aplicada 9
15224115 Treball Social de Grups i Equips 6
15224116 Intervenció Social Comunitària 6
15224118 Dret Laboral i Penal 6
15224119 Psicologia Evolutiva i Familiar 6
15224102 Deontologia del Treball Social 3
15224120 Gestió i Lideratge d'Organitzacions de Serveis Socials 6
15224110 Serveis Socials Comparats 6
Optatives 12 crèdits