saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009): curs d'adaptació

 Curs d'adaptació

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
15204607 Idioma Estranger 6 Obligatòria
Primer Quadrimestre
15204602 Dret de l'Ocupació i del Treball Autònom 6 Obligatòria
15204605 Fiscalitat del Treball i de l'Empresa 6 Obligatòria
15204604 Gestió de la Qualitat i Auditoria del Sistema 6 Obligatòria
15204603 Igualtat, Gènere i Ocupació 6 Obligatòria
15204601 Relacions Laborals Especials 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
15204606 Economia Laboral 6 Obligatòria
15204402

Pràctiques Externes

9 Obligatòria
15204302 Treball de Fi de Grau 9 Obligatòria

Assignatures a reconèixer

ASSIGNATURES PLA NOU

(Grau de Relacions Laborals)

 Codi Assignatura ECTS
15204004 Elements de Dret Constitucional 6
15204005 Elements de Dret Civil 6
15204003 Història de les Relacions Laborals 6
15204007 Dret de la Seguretat Social I 6
15204006 Dret del Treball I 6
15204002 Economia 6
15204008 Teoria de les Organitzacions 6
15204009 Sociologia del Treball 6
15204010 Psicologia del Treball i de les Organitzacions 6
15204001 Habilitats del Tècnic/a en Relacions Laborals i Ocupació 6
15204102 Mercat del Treball Aplicat 6
15204104 Dret Sindical II 5
15204103 Dret Sindical I 5
15204105 Dret del Treball II 5
15204107 Dret Sancionador i Processal del Treball 6
15204109 Dret de la Seguretat Social II 5
15204110 Dret de la Seguretat Social III 6
15204112

Règim d'Estrangeria

5
15204111 Dret Mercantil 5
15204113 Elements de Dret Processal 3
15204114 Elements de Dret Administratiu 5
15204115 Psicologia dels Recursos Humans 5
15204116

Mètodes i Tècniques d'Investigació Social

5
15204117 Teories i Models de les Relacions Laborals 5
15204118 Sistemes Laborals Comparats 6
15204119 Polítiques de Recursos Humans 5
15204120 Dret de la Seguretat i Salut al Treball 6
15204121 Direcció Estratègica de les Organitzacions 6
  Optatives 26 crèdits