saltar al contingut principal
Cercar
URV

Diplomatura en Relacions Laborals

Taula d'Adaptacions

Assignatures pla 1995
Crèdits
Assignatures pla 2002
Crèdits

Dret de la Seguretat Social I

12

Dret de la Seguretat Social I

6

Dret de la Seguretat Social II
4,5

Dret de la Seguretat Social II

6

Dret de la Seguretat Social III

4,5

Dret Sindical

10,5

Dret Sindical I

4,5

Dret Sindical II
6

Dret del Treball I

4,5

Dret del Treball I

4,5

Dret del Treball II

4,5

Dret del Treball II

4,5

Dret del Treball III

7,5

Dret del Treball III

4,5

Direcció i Gestió del Personal II

6

Polítiques de Recursos Humans

4,5

Direcció i Gestió del Personal I

4,5

Psicologia dels Recursos Humans

6

Institucions de Dret Constitucional i Administratiu

9

Institucions de Dret Constitucional

4,5

Institucions de Dret Administratiu
4,5

Institucions de Dret Privat

6

Institucions de Dret Privat

6

Història Social i Política Contemporània

7,5

Història Social i Política Contemporània

6

Organització d'Empreses

12

Organització d'Empreses I

6

Organització d'Empreses II
6

Pràctiques Integrades I

6

Pràctiques Integrades I

6

Pràctiques Integrades II

6

Pràctiques Integrades II

6

Psicologia del Treball

9

Psicologia del Treball

4,5

Psicologia de les Organitzacions
4,5

Salut, Seguretat i Higiene I

6

Salut, Seguretat i Higiene

6

Salut, Seguretat i Higiene II

6

Dret de la Seguretat i de la Salut en el Treball

6

Sociologia de les Relacions Laborals

12

Mètodes i Tècniques d'Investigació Social

6

Sociologia de les Relacions Laborals
6

Institucions de Dret Tributari

4,5

Institucions de Dret Tributari

4,5

Dret Processal del Treball

6

Dret Processal del Treball

4,5

Dret Sancionador del Treball

3

Dret Sancionador del Treball

4,5

Dret Social Comunitari

4,5

Introducció al Dret Social Comunitari

4,5

Comptabilitat

4,5

Comptabilitat

4,5

Introducció a l'Economia

6

Introducció a l'Economia

4,5

Tècniques de Selecció i Formació

4,5

Tècniques de Selecció

4,5

Prevenció i Riscos en el Treball

4,5

Prevenció i Riscos en el Treball

4,5

Dret Societari

3

Dret Societari

4,5

Pràctiques en Empreses

7,5

Pràctiques en Empreses

4,5

Observacions

 • Les assignatures superades al pla 1995 que no són objecte d'adaptació poden ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció.

Calendari d'Extinció (Pla 1995)

Curs 2002-03 Curs 2003-04 Curs 2004-05 Curs 2005-06 Curs 2006-07
1r. curs Tutoria 1r. curs Examen 1r. curs Extingit --- ----
2n. curs Tutoria 2n. curs Examen 2n. curs Extingit --- ---
3r. curs Docència 3r. curs Tutoria 3r. curs Examen 3r. curs Extingit ---

Observacions alumnes:

 • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de Tutoria i Examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir de dues convocatòries extraordinàries d'examen dins d'aquell mateix curs.
  Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.
 • En el cas d'assignatures compartides amb el pla nou (2002), el centre pot oferir Docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
 • En les assignatures amb Tutoria o Docència alternativa, l'estudiant pagarà l'import íntegre del preu del crèdit.
  En les assignatures amb dret sols a Examen, l'estudiant pagarà el 25% del preu del crèdit.
 • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla, poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat el curs 2002-03.

Observacions professors/es:

 • En les assignatures del curs que correspon "Tutoria" al professor que tingui assignada la docència li correspondrà una càrrega lectiva del 20% dels crèdits de l'assignatura.
 • En les assignatures del curs que correspon "Examen" al professor que tingui assignada l'activitat no li suposarà cap repercussió en la càrrega docent.
 • En el cas que hagin assignatures en procés d'extinció, que també formin part del nou pla d'estudis (una referència pot ser la Taula d'Adaptació), el Centre pot oferir Docència Alternativa, proposant que es comparteixin els dos plans, durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  La càrrega lectiva al professor li contarà una sola vegada, vinculada a l'assignatura del pla nou.