saltar al contingut principal
Cercar
URV

Diplomatura en Relacions Laborals (2002)

Estructura

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits lliures Treball fi de carrera Totals
Primer cicle 1r 57 4,5 0 0 0 61,5
2n 36 4,5 9 10,5 0 60
3r 34,5 4,5 13,5 9 0 61,5
Totals 127,5 13,5 22,5 19,5 0 183Continguts 1r curs

1r Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
15061006

Dret del Treball I

4,5

TRONCAL
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
15061019

Psicologia del Treball

4,5

TRONCAL
 • Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
15061014

Història Social i Política Contemporània

6

TRONCAL
 • Història Contemporània
 • Història del Dret i de les Institucions
 • Història i Institucions Econòmiques
 • Història del Pensament i els Moviments Socials i Polítics
 • Sociologia
15061023

Mètodes i Tècniques d'Investigació Social

6

TRONCAL
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Metodologia de les Ciències del Comportament
 • Sociologia
15061013

Institucions de Dret Privat

6

TRONCAL
 • Dret Administratiu
 • Dret Civil
 • Dret Constitucional
 • Dret Financer i Tributari
 • Dret Mercantil
15061011

Institucions de Dret Constitucional

4,5

TRONCAL
 • Dret Administratiu
 • Dret Civil
 • Dret Constitucional
 • Dret Financer i Tributari
 • Dret Mercantil
2n Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
15061015

Organització d'Empreses I

 6
TRONCAL
 • Organització d'Empreses
15061007

Dret del Treball II

4,5
TRONCAL
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
15061020

Psicologia de les Organitzacions

4,5
TRONCAL
 • Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
15061012

Institucions de Dret Administratiu

4,5
TRONCAL
 • Dret Administratiu
 • Dret Civil
 • Dret Constitucional
 • Dret Financer i Tributari
 • Dret Mercantil
15061024

Sociologia de les Relacions Laborals

6
TRONCAL
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Metodologia de les Ciències del Comportament
 • Sociologia
15061101

Introducció al Dret Processal

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Dret Processal

Continguts 2n curs

1r Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
15061008

Dret del Treball III

4,5

TRONCAL
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
15061004

Dret Sindical I

4,5

TRONCAL
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
15061016

Organització d'Empreses II

6

TRONCAL
 • Organització d'Empreses
15061001

Dret de la Seguretat Social I

6

TRONCAL
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 

Optativa

4,5
OPTATIVA
2n Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
15061009

Polítiques de Recursos Humans

4,5

TRONCAL
 • Organitzaciód'Empreses
 • Psicologia Social
 • Sociologia
15061002

Dret de la Seguretat Social II

4,5

TRONCAL
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
15061005

Dret Sindical II

6

TRONCAL
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
15061102

Institucions de Dret Tributari

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Dret Financer i Tributari
 

Optativa

4,5
OPTATIVA

Continguts 3r curs

1r Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
15061003

Dret de la Seguretat Social III

4,5

TRONCAL
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
15061010

Psicologia dels Recursos Humans

6

TRONCAL
 • Organització d'Empreses
 • Psicologia Social
 • Sociologia
15061021

Dret de la Seguretat i la Salut en el Treball

6

TRONCAL
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Sociologia
 • Medicina Legal i Forense
15061017

Pràctiques Integrades I

6

TRONCAL

 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Organització d'Empreses
 • Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
 

Optativa

4,5
OPTATIVA
2n Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
15061018

Pràctiques Integrades II

6

TRONCAL

 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Organització d'Empreses
 • Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
15061022

Salut, Seguretat i Higiene

6

TRONCAL

 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Sociologia
 • Medicina Legal i Forense
15061103

Dret Processal del Treball

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 

Optativa

4,5
OPTATIVA
 

Optativa

4,5
OPTATIVA