saltar al contingut principal
Cercar
URV

Mestre: Llengua Estrangera (1997)

Estructura

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits lliures Treball fi de carrera Totals
Primer cicle 1r 58,5 6 0 0 0 64,5
2n 40,5 6 4,5 12 0 63
3r 51 0 4,5 7,5 0 63
Totals 150 12 9 19,5 0 190,5

Continguts

1r Cicle
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
11141012
Bases Pedagògiques de l'Educació Especial
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11141006
Bases Psicològiques de l'Educació Especial
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11141001
Didàctica General I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11141007
Didàctica General II
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11141013
Organització del Centre Escolar
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11141014
Psicologia de l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11141002
Psicologia Evolutiva
4,5
TRONCAL
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11141003
Sociologia de l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Sociologia
11141004
Teories i Institucions Contemporànies d'Educació
4,5
TRONCAL
 • Sociologia
 • Teoria i Història de l'Educació
11141015
Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Comunicació Audiovisual i Publicitat
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
11141026
El Medi Natural i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Didàctica de les Ciències Socials
11141025
El Medi Social i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Didàctica de les Ciències Socials
11141005
Expressió Musical i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Didàctica de l'Expressió Plàstica
11141024
Expressió Plàstica i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Didàctica de l'Expressió Plàstica
11141008
Matemàtiques i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Matemàtiques
11141023
Llengua i Literatura Espanyola
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Literatura Espanyola
 • Llengua Espanyola
11141027
Didàctica de la Llengua II
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Literatura Espanyola
 • Llengua Espanyola
11141009
Educació Física i la seva Didàctica I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
 • Educació Física i Deportiva

11141036

11141037

Idioma Estranger i la seva Didàctica I (Anglès)

Idioma Estranger i la seva Didàctica I (Francès)

4,5
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Anglesa
 • Filologia Francesa

11141038

11141039

Idioma Estranger i la seva Didàctica II (Anglès)

Idioma Estranger i la seva Didàctica II (Francès)

4,5
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Anglesa
 • Filologia Francesa

11141030

11141031

Llengua Estrangera (Anglès)

Llengua Estrangera (Francès)

4,5
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Anglesa
 • Filologia Francesa

11141040

11141041

Literatura Estrangera (Anglès)

Literatura Estrangera (Francès)

4,5
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Anglesa
 • Filologia Francesa

11141028

11141029

Fonètica (Anglès)

Fonètica (Francès)

4,5
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Anglesa
 • Filologia Francesa

11141034

11141035

Lingüística (Anglès)

Lingüística (Francès)

4,5
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Lingüística General

11141032

11141033

Morfosintaxi i Semàntica (Anglès)

Morfosintaxi i Semàntica (Francès)

9
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Anglesa
 • Filologia Francesa
11141016
Practicum I
4,5
TRONCAL
 • Totes les Àrees vinculades a les matèries troncales
11141017
Practicum II
28,5
TRONCAL
 • Totes les Àrees vinculades a les Matèries Troncals
11141101
Lengua i Literatura Catalana
6
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Llengua Española
 • Literatura Espanyola
11141102
Didàctica de la Llengua I
6
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Llengua Española
 • Literatura Espanyola
 
9
OPTATIVES