saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Geografia i Ordenació del Territori (2009): Assignatures Optatives

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

Codi Assignatura ECTS
21214201 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
21214242 Activitats Universitàries Reconegudes II 3
21214202 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) 6
21214203 Instruments de Gestió d'Espais Protegits i de Paisatge 3
21214204 Agendes 21 i Plans Estratègics 3
21214205 Mobilitat i Transport 3
21214206 Programes i Projectes Europeus 3
21214207 Instruments per a la Planificació Territorial i Urbanística 3
21214208 Pràctica de la Planificació Territorial Urbanística 3
21214209 Instruments per a la Planificació del Desenvolupament Territorial 3
21214210 Pràctica de la Planificació del Desenvolupament Territorial 3
21214211 Impactes del Canvi Climàtic sobre els Sistemes Naturals 3
21214212 Impactes del Canvi Climàtic sobre els Sistemes Humans 3
21214213 Anàlisi de la Variabilitat i Canvi Climàtic: Tècniques Bàsiques 3
21214214 Anàlisi de la Variabilitat i Canvi Climàtic: Tècniques Multivariants 3
21214215 Eines per a l'Anàlisi Climàtica 3
21214216 Qualitat de Dades Climàtiques 3
21214217 Avaluació d'Impacte Ambiental 3
21214218 Anàlisi de Riscos 3
21214219 Medi Ambient I: Problemàtiques 3
21214220 Medi Ambient II: Adaptació i Mitigació de les Problemàtiques Ambientals 3
21214221 Temes Clau en Geografia I 3
21214266 Temes Clau en Geografia II 3
21214222 Treball de Camp I 3
21214267 Treball de Camp II 3
21214223 Cartografia Temàtica 6
21214224 Aplicacions dels Sistemes d'Informació Geogràfica 6
21214225 Geofísica 6
21214226 Etnologia Regional 6
21214227 Antropologia Social i Cultural 6
21214228 Patrimoni Etnològic i Nova Museologia 6
21214229 Geografia de Catalunya 6
21214230 Geografia Política 6
21214231 Geografia de la Percepció 6
21214232 Geografia de les Activitats Econòmiques II 6
21214233 Geografia Social 6
21214234 Organització Territorial 6
21214235 Climatologia Urbana i de la Contaminació Atmosfèrica 6
21214236 Treball d'Investigació 9
21214237 Didàctica de la Geografia 6
21214238 Antropologia Política 6
21214239 Antropologia Urbana 6
21214240 Edafologia 6
21214243 Seminaris Interdisciplinars I 3
21214244 Seminaris Interdisciplinars II 3
Aquestes assignatures només les poden matricular els estudiants que cursin les mencions de:
  • Geografia del Turisme. Gestió de les Destinacions Turístiques
  • Història i Història de l’Art
21214245 Espais i Recursos Turístics 6
21214246 Geografia de les Destinacions Turístiques 6
21214247 Fonaments del Turisme Cultural 6
21214248 Polítiques i Gestió Pública del Turisme 6
21214249 Planificació Sostenible de les Destinacions Turístiques 6
21214250 Organització i Gestió de les Destinacions Turístiques 6
21214251 Taller de Disseny de Productes Turístics 6
21214252 Història Antiga 6
21214253 Història Medieval 6
21214254 Història Moderna 6
21214255 Història Contemporània 6
21214256 Història d'Europa 6
21214257 Història Moderna d'Espanya 6
21214258 Món Actual 6
21214259 Història Econòmica Contemporània 6
21214260 Art Clàssic 6
21214261 Art Gòtic 6
21214262 Art del Reinaxement 6
21214263 Art del S. XIX 6
21214264 Art del S. XX 6
21214265 Història de les Estructures Polítiques 6